Deutsches Archäologisches Institut / Abteilung Athen [Editor]
Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Athenische Abteilung — 44.1919

Page: 194
DOI issue: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/am1919/0200
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
194

Register zu 'Heraion von Samos'

προχραφω: άπέρ [ώτ] προεχρεί-
ι/'ατο 25, [29].
yrooey/^os 27.
προεδρία 17, 22, 24; vgi. αχώτ,
ι7εο:τρο^.
^^o?;[x]opog 25 t.
προκαλέο,οαί.' προ[καλοά^ε]το/ 27.
yr^o^yos 5, 7, 8, 10, 11, 22.
προσαταχρα^ω.' προσοϊΤΌίχρά^εα
ffi,' το x^Tog δ dy λαχ/) καδότί
κεα Toog d//oog πο/dTag 5; vgi.
αταχρα^ω.
τά πρόστί//ε<; .* από τώτ προστί-
^ωτ 28.
προχειρίζω 25, 26.
^(?οχραω; προχρι^σειτ 26, προε-
χρ^σετ 26.
προι/^^ίζω.' προει/σ^ισ/ιετωτ τι-
^α'ωτ 26.
πρττατ^^ προτατει^' 11. 14, 15;
προτατεωτ* χτώ//?; 21; χτώ/ί?^
προτατεωτ 24, 25, [29].
ΤΖτολε,ααα^' (I.) ^ωτρρ 21; — (Π.
Phiiadeiphos) 21, 24 (?). 25 (?);
— (III. Euergetes) 26.
ΤΤοΙΙαχόρ?^', Münzbeamter von Sa-
mos 14.
77ό11ια (Festspiele) 32.
TTullodiopog Ι^ρ/εΓο^', V. d. TTo-
ϋοκλ^ u. E'/ÄdTixog 8.
ΤΓοδοκλ^ΤΖο^οδώροο ^^;^rog 8f.
yrvpog.' πτρώτ 15.
πωλ/κδ^.' [σοτωρίδι] πωλικρ 32.
Γ. 'z/oiTiog ΤΓω/λίωτ 37.
77ώλο^ ^ωσ//ετοο^ ^ίχιτ^τ?^'
16 ff.; — Ααρικλέο^' ^oo-r^dg 18.
ρεζω 45.
σαόπτο/ig 45.
^είρδ'ε^' 25.
λϊ'ερ'αστ^ 44.
^^aorog 35, 36, 38; — //ε/ίστο^44.
^7^TOg 1^ππολ?)1ο^ ^εζτοτ viog 36.
^o^pog 44.
ζ?. Ι^επτί/aog ^ovi^pog 77ερτιταζ
44.
^στ/og 13 Α. 1.
^/δώτ/οι.' ^ιδοτίωτ (sic) 22.

J5?/iog, Münzbeamter von Samos 14.
σιτοδεία 26.
oirog 27, [42].
OiTmy^g 27.
σιτωτία 26.
σκ^ταρχεω 31.
σκόπε/tog 45.
^κρειδωισ'α ί/οπλίοο ^'κρεί;4ωτίότ
ΤΓοπλίοο τίοδ δΐίετι^τία Χαπί-
TiOTOg τ7νχατ?/ρ Τ^ασσα 39.
Φ/α^ία ^κρει)?ωτιατ^ 42.
71. Φλα)?. ^'κpεί)?ωτ^o:τ'όg 42.
71 J^o/yr^/og 38.
^'ooτιεδg 18.
σταδιοτ* 32, 33.
^[ι]α( ?)oi/ag Φ;/7στοο, aus Samos
29.
7". ^τερτ/TiOg llidgi^og TrraTOg 37.
στεyατ^yόpog 41.
üT^yaTOg 26; vgi. στει^ατόω.
στειχατόω.' στε^ατώσαι χροσω
στε^ατω 22, 27; στε[ιχατώσαι
χρτσω στε]^)είτφ από /*" δ'ρα[χ-
^ιώτ] 4; έστε^ατωσατ χροσω
στε^άτω καί είκότι χραπτ^ 31;
στειχατώσαι ι7αλ/οδ στε^ατω 17;
έστεφατωκε 45; δπωg στειχα-
τωϋι] 25.
στ?)λ?^ λΐι7ίτ^ 8, 9, 10, 11, [15], 17,
23, 27.
στρατεδω 6, 31.
(7Tpar?7/0g ΙΕ 15, 30, 31, 40, 44,
45.
^τρατωτ, V. d. ζ/ράκωτ Xioog 6.
σνχχραιχε?^ 43.
σοχχρα^?/ 27.
στχχωρεεο 17.
σεγζ^όλαιοτ.' στ^ι^όλαια 22 f.
στ^ρ*οο7ετω.' [στ/ε^οο]/έτωτ 27.
σττακολοτϋεω 25.
στταρχίαι 15.
σνττε/έω 26.
[σοτωρ/g?] πωλικ?} 32.
στσχο/,αζω 29.
aypaxig.' έπί T^g oypaxMog 31.
σχολάζω 29.
.Σωτίδ?^, Geschlecht auf Samos 20.
loading ...