Arbanitopoulos, Apostolos S.
Graptai stēlai Dēmētriados-Pagasōn — Athen, 1928

Seite: 178
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/arbanitopoulos1928/0185
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
178

Γραπταί στήλαι Δημητριάδος — Παγασων. Τεϋχος Α

ΦΰισιατρεΖον Πηλίου 71α.

Φ&ιώται οι της τετραρχίας 746 οί ^Αχαιοί βλ. την λ., ώς και Αχαία,
φιάλη σπονδική 154α, 158δ, 163α.

Φίλα πόλις 102σ9 — η συνετή σύζυγος τοϋ Δημητρίου 93δ και σ6.
Φίλας στήλη 128ε 155, 1295, 130α, 137 α, 157 κ.ε.
Φιλιππίδης δ κωμικός όργανον συκοφαντικόν 93δ.
Φιλιππίόον Γεωγραφία 109σ 1 1.

Φίλιππος δ Β' χειρωσοίμενος Παγασάς τειχίζει του: παράκτιους
λόφους αυτών ( =Μαγνησίαν), αλλά κωλύεται υπό των Θεσσαλών και
Αθηναίων 18δ, 66 σ 3, 74 σ 4, 76α, 77ε 93, 78α και ε 95, 80δ
και σ 8 και ε 97, 81αδ, 82α, 85αδ, 87ε 102, 906 κα'ι ε 104, 1225 —
Φίλιππος δ Ε' 63δ" και' Άντιόχου μετά 'Ρωμαίων ΙΟΟα' κατά 'Ρω-
μαίων 102α• δήθεν έ'θραυσεν επίτηδες μνημεία Αθηνών — (ΙΪΓΐιί βί
ίΤΆΠ^ΐ ]ΐΐ8δίΙ: 113 σ 6' σύμμαχοι αυτού και Φιλιππικός πόλεμος
95δ καϊ σ Γ συμβουλα'ι Τίτου: Ρΐιίΐϊρριιηι ηοιι 0Γβ800Γβ δΐιρί'Β
πκχΙιιιιι 101 σ δ— Φίλιππος δ 'Ανδρίσχος 112δ
Φιλιππονπολις = Θήβαι, ό βλ.
Φιλοκτήτης 73α.

Φιλοπάππου λόφος τειχιζόμενος 84 σ 3.
φιλορρωμαίων κόμμα 98δ' βλ. Ζήνων.
«φιόγκος» = περίαμμα υποδημάτων 160α.
Φλαμινϊνος βλ. Τίτος.
Φοινικικός κηρός 136 σ 5.
Φοίνιξ 9Ιδ.

Φορμοφόροι κωμωδία 78 σ 7.
φόρος περιοίκων 74δ και σ 6.
Φραγκούδης Ίω. 136α.
φρουραί— πέδαι 86 σ 1.

φρούραρχος Δημητριάδος βλ. Αντίμαχος καϊ Μενεκράτης—έτερος
άγνωστος νικητής Γαλατών 105α.

«Φρουρών» Βόλου = «Κάστρον Βόλου», δ βλ. 110 σ 3.
φρυκτωρία, φρυκτωρίαι Φιλίππου τοϋ Ε' και Περσέως (βλ. περι-
φάσεις, πυρσουρίδες) 82δ, 86αδ και σ 3, 88δ, 95δ, 103δ και σ 1.
Φυλάκη συνοικίζει 83δ.

Φωκεΐς σύμμαχοι Μακεδόνων 95α — Φωκϊς και φρυκτώριον αυ-
τής 86δ, 87α.

«φωτιά» ύπομόχλιον 55α.
φωτογράφηοις στηλών 556. 1355, 1385, 160δ.

Χ

χαίρε 160α.

Χαλκίς κλείς - πέδη και Φίλιππος δ Ε' και Τίτος 82α, 856, 86 σ 1,
96αδ, 97α και σ 3, 98 σ 10• άίηΐίβ ΘΧ 80 104α και σ 3 — Χαλ-
κιδεύς, έκ Χαλκίδος, Χαλκιδική 91δ, 92α.
Χαλκοκήδους στήλη 48ε 58, 49ε 59 και 60.
χαράκτον σφάλματα 144 σ 1 —ύπό χαράκτου άπόξεσις έπιγραφής155δ.

Χαρίτων ιερόν; 93α.
Χαριτωνίδης Χ. 144 σ 3.
χάρτου αλλαγή 48δ.

Χατζηνικολάου Γεώργ. 149δ.

Χατζόπουλος Δ. 134α.

χημικοί συντηρηται 133α.

χθόνιος βλ. Έρμης.

Χίμαρος Κρής 103α και σ 4.

χλαμυς 145δ, 1566, 158δ.

Χοιρίλης στήλη 154 κ. έ.

χοίρος πήλινος 45δ.
«Χοντρή "Αμμο» = Τισαΐον 86δ-
<'Χόρτος» = ούχ'ι Μαγνησί(χ πόλις 81δ.

χρησμοί Κοροπαίου 765.

χρηστήρια' περί χρηστηρίων έργον 76 σ 8.

Χριστιανικοί έκκλησίαι, ανάγλυφα, τάφοι Δημητριάδος -Θηβών (βλ.
λέξει;) 14ε 7, 46α, 105 σ 6, 106α, 109 σ 8 — ύπό Χριστιανών θραύ-
σεις 1055.

χρονογράφων διερευνήσεις 107 σ 8.

■χοονολόγησις προϊστορικών περιόδων 71 σ 8 — τειχών 13 σ
βλ. λ. τείχη) — στηλών 146α (βλ. την λ.).

Χρυσαφής Ιωάννης 79 σ 3.

χρυοήλαιος υδρία 36 σ 2.

Χυρτιευς 9Ιδ.

χωρία Δημητριάδος 107 σ 10.

ψ

ψεκασμός στηλών τω 1907, έγκαιρος ή παράκαιρος, προληπτικός
129αδ, 1305, 135α, 1375, 140α —δια κυτταροειδοϋς (βλ. την λ.) ή δια
τονωτικού (βλ. τήν λ): 128α, 1345, 136α, 156ε 185 και 186 και 187,
1375, 1395, 1465, 1495, 150ε 174 και 175, 1515, 1535 και ε 180 και
182, 154ε 183 και 184, 1555, 1575 και ε 194, 162ε 196, 1646 άπαγό-
ρευσις και έγκρισις ψεκασμού 134 σ 1, 138δ' άναψεκασμός 1496,
1525, 153ε 181, 159δ — τελευταίος και μερικός εν έτει 1924: 139δ.

Ψευδοφίλιππος 104α—&11θΓ 113 σ 1.

ψήφισμα περί πολιορκίας τής Λαρίσης 100 σ 4 — Μαγνητών, υπο-
στολών 145, 92α — Ίωλκίων, βλ. Προσϋήκαι.

ψήφος γεωργών 75α και σ 2.

ψηφωτόν 105 σ 6.

Ω
ώδϊνες 1475, 149 σ 2.

Ήρεός άποπτος" κατάληψις αυτού, ώς ναύσταθμον τών 'Ρωμαίων
πτώσις αυτού 87α, 95 σ 12, 96αδ, 976, 103δ και σ 6.
"Ώρος πατήρ Ούάφρου 92δ.

ΧΩΡΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
ΚΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΔΙΟΡΘΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΟΥΜΕΝΑ "Η ΕΡΜΗΝΕΥΟΜΕΝΑ

Αθηναίου βλ. Θεοπόμπου.

Δημοσθένους κατά Φιλίππου β' 22- εν 80 σ 11.

Όλυνθ. α' 22 και β' 11• εν 815 και σ 4.
Διοδώρον Κ' 110" εν 83 σ 3 καϊ 6.

» ΛΑ 13• εν 111(ΐ κα'ι σ 1

Ηροδότου Ε' 93 εν 75 σ 4 (Κονιαΐον ■ Κονδαΐον μάλλον ή Γονναΐον).
(Ήρωδον) περί πολιτείας• εν 74 ο 4.
'Ηουχίου λ. «πάγασα και σφυρά»• εν 72 σ 3.

» λ. «Παγασαί»• εν 71 σ 10.

Θεοπόμπου (παρ' Άθηναίφ ΙΑ' 468ά)' εν 76 σ 4, 826 και σ 4.

» Ε' 265β-σ εν 80 σ 1.

Θουκυδίδου Δ' 78• έν 75α (Β' 22,3• βλ. κατωτέρω «Προσθήκας»),
Ιηββν Οναβοαβ IX2 1112• έν 89 σ 9.
» » » 1127• έν 91 σ 1.

» » 1129• έν 58 σ 3, 93 σ 5.

Ίουατίνου Α' 4, 17-18' έν 97 σ 4.
Αιβίου 44, 13- έν 103 σ 2 συμπλήρωσις.

Όμηρου Β 734 737" έν 73 σ 8.

Παυσανίου Β' 7,2 έν 626.

Β ί,.)" εν 149 σ 2 («ου κατά τον Ιπιχώριον τρό-
πον», ήτοι άνευ κιόνων και αετώματος• ασφαλώς άρα
κατά τό έν 62δ καϊ 113ε 118 άναπαρασταθέν μνη-
μεϊον).
» Ζ' 7,6' έν 82α και σ 1 και 2.

Στεφάνου τοϋ Βυζαντίου λ. «Δημητριάς» όβελιστέον τό «δς και τάς
υπο τό Πήλαον ΐιόλεις κατέοκαψε», δν άνάξιον τού έθνι-
κογράφου, και εμφανώς έκ προσθήκης άνοήτου τινός
παρερμηνευτοΰ τοϋ Στράβωνος είσφρήσαν εις τό κείμε-
νον έν 68 σ 3, 83 σ 7.

Στράβωνος θ' 436, 15• έν 69 σ 3, 76 σ 4.
Θ' 438, 18- έν 70 σ 1, 73 σ 8.
Θ' 441, 21 κ. έ. έν 73 σ 9.
» ΙΑ' 530, 12- έν 73 σ 8.

Σχολιαοτοϋ Εύριπίδου Άλκ. 1154 έν 74 σ 1.
loading ...