Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1.1967

Page: 99
DOI issue: DOI article: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1967/0263
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Illustrations

1. Le triptyque de la Trinité à la cathédrale de Wawel,
(repr. IS PAN).
2. La Madone de Bardejov. (Musée de Beaux Arts à Bu-
dapest). (phot. de l’auteur).
3. Le Choeur de Stes Vierges. Fragment de volet du
triptyque de la Trinité, (phot. Z. Tomaszewska).
4. La Madone. Fragment de volet du triptyque de la
Trinité, (phot. Z. Tomaszewska).
5. St. Adalbert et St. Stanislas des volets du retable du
presbytère de la cethédrale du Wawel, (phot. IS
PAN).
6. St. Stanislas du Choeur des Martyres du triptyque de

la Ste-Trinité au Wawel, (phot. Z. Tomaszewska).
7. Ste Anne, de la bordure du faite du triptyque de la
Ste Trinité au Wawel, (phot. de l’auteur).
8. Ste Sophie, de la bordure du faite du triptyque Ste
Trinité au Wawel, (phot. de l’auteur).
9. Ste Odile et Ste Hedvige de Muszyna. (phot. IS PAN).
10. Ste Vierge du triptyque de la Ste Trinité au Wawel,
(phot. de l’auteur).
IS PAN — Institut de T Art, Académie des Sciences,
Pologne.

Dva příspěvky k uměleckým vzťahom Polska a Slovenska
na konci středověku

I. Tradícia krakovskej dielne Stoszovej a dielo majstra Pavla z Levoče

Zhodnotit vplyv Víta Stosza z jeho krakovského ob-
dobia na tvorbu majstra Pavla z Levoče je o to ťažšie,
že jediné dokumentárně potvrdené dielo majstra Pavla —
oltář sv. Jakuba — vzniklo po Stoszovom odchode do
Norimberku. Jednako však v tomto diele badat množstvo
umělcových skúseností nielen z obdobia jeho sty kov
s Norimberkom, ale aj z ranejšieho — krakovského. Sv.
Jakub z reliéfu zobrazujúceho akt Sťatia nie je však
komponovaný podlá črt tváři zo Stoszovej rytiny, ktorá
bola vzorom celej tejto kompozície, ale podlá postáv
z Mariánského oltára v Krakove (Joachim zo Stretnutia
pri Zlatej bráně, figúra proroka z vnútornej výzdoby
skrine oltára). Podobnost typov tiež existuje medzi figú-
rami levočských reliéfov a žalobkyňami na Stoszovom
náhrobku Kazimíra Jagelovského. Istá podobnost je aj
medzi ornamentálnym motívom predely oltára sv. Ja-
kuba v Levoči a dekoratívnym podkladem Stoszovho
náhrobku Zb. Olešnického.
Vzorom Madony z hlavného levočského oltára nie je
v takej miere Stoszova bukszpanova* Madona alebo
Erhartova Madona z Blauberenu ako Mária z Poklony
troch králov, ktorými sú vyzdobené křídla Mariánského
* najtvrdšie dřevo

oltára v Krakove. Sv. Jakub z levočského oltára, okrem
podobného uloženia postavy, ako je v Stoszovom sv. Ko-
chovi, aj štylizáciou tváře připomíná druhého krála
z Poklony, taktiež proroka z Mariánského oltára. Spósob
travestácie Stoszovej rytiny, ktorá zobrazuje akt sťatia
sv. Jakuba, do plastického jazyka levočského reliéfu, je
analogicky s travestáciou Stoszovej rytiny sv. Rodiny
s prostredným reliéfem triptychu z Lusiny. Reliéf
z Lusiny mal povodně tvořit polovicu krídlovej časti
Stoszovho krakovského oltára. Pozornost upúta aj po-
dobnost Márie a Jozefa na triptychu z Lusiny s typmi
majstra Pavla, například s Madonou z Eubice alebo
s Madonou z oltára sv. Jakuba v Levoči. Súvislosti
triptychu sv. Rodiny z Lusiny, zdá sa, potvrdzujú, že
tento reliéf mohol majster Pavol vytvořit v období svojej
mládeneckej tvorby. Takisto blízké postavám Marián-
ského oltára sú dve íigúry zo Sabinova — sv. Jakub a sv.
Ján Evanjelista, pravděpodobně tiež ranejšie diela
majstra Pavla. Zvlášť sv. Jakub svojou postavou, ulože-
ním nôh a črtami tváře připomíná figúru proroka zo
Stoszovho Mariánského oltára. Je dost pravděpodobné,
že majster Pavol po Stoszovom odchode do Norimberku
sa presťahoval do dielne majstra ANS, kam naďalej
prenikali krakovské vplyvy majstra Víta. Pomocníci

99
loading ...