Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1984

Page: 98
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1984/0106
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
98


Sv. Egídius chrání srnku před polovníkom. Snímka H.
Fialová

váné diela neskorogotickej tabul’ovej maïby na
Slovensku. Překvapuje na nich predovšetkým
podanie krajiny a začlenenie postáv do nej.
Krajina tu už nie je pasivným pozadím, ale
rovnoprávnou tvárnou zložko'u obrazu, prirodze-
ným priestorom, do ktorého sa organicky začle-
ňujú konajúce postavy. Je to krajina neobyčajne


Sv. Egídius z výjavu Král Wamba a biskup z Arles
u svätca. Snímka H. Fialová

plastická a malebná, s romantickým nádychom,
s prekvapujúcim odpozorováním mnohých prí-
rodných javov, podaná přitom velmi osobitým
spôsobom, ako sa vykrystalizoval v maliarstve
Podunajskej školy. Zopakujeme si velmi stručné
niekolko základných údajov o nej.4
Umenie Podunajskej školy vzniklo na přecho-
de od gotiky k renesancii začiatkom 16. storo-
čia v bavorsko-rakúskej podunajskej oblasti
a v krátkej době svojej existencie troch-štyroch
desaťročí sa rozšířilo do južných Čiech, Uhor-
ska, alpských oblastí a Švajčiarska. Popři du-
chovných koreňoch v hnutí Devotio moderna,
hlásajúcom činorodý život a skutočnú, praktic-
kú lásku k blížnemu, tkvie jeho umělecký pó-
vod v diele rakúskych a bavorských maliarov
druhej polovice 15. storočia, v maliarskej a gra-
loading ...