Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1989

Page: 44
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1989/0048
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
44Boris Koroljov: Model pomníka M. A. Bakuninovi,
1918, sadra, 90x38x29 cm, Moskva, súkromná zbierka
(pomník stál v Moskvě u Mjasnickej brány a nezacho-
val sa). Repro T. Leixnerová

Boris Koroljov: Návrh na pomník Karla Marxa v Mos-
kvě, 1919, model. Repro T. Leixnerová

Monumentálně pomníkové diela v hierarchic-
kom rebríčku sociálno-priestorových úloh naj-
plnšie konkretizujú v umeleckom obraze kate-
góriu komunistickej straníckosti (a jej fenomény
— ludovosť, socialistický humanizmus a inter-
nacionalizmus, postihnutie života v revolučnom
vývine a pod.), klúčovú a vrcholná icjeovo-es-
tetickú kategóriu socialistického umenia. Nielen

prostredníctvom vyhranenosti syntetickej ideo-
vej kvality uměleckého obrazu, ale aj možnos-
ťou integrálneho spojenia prostriedkov iných
uměleckých druhov, syntézou umenia. Monu-
mentálně výtvarné diela (monumentálno-deko-
ratívne, dekorativně, dekoratívno-úžitkové),
maliarske, sochárske diela, diela užitého ume-
nia a dizajnu, ktorých primárnými úlohami je
loading ...