Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 5.1991

Page: 145
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones1991/0183
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
RECENZJE I OMÓWIENIA

JAROSŁAW JARZEWICZ

KATEDRA W BURGOS I GOTYK W HISZPANII
Książka Henrika Karge, Die Kathedrale von Burgos
u-ad die spartisclte Architektur des IJ.Jaitrim^deris,
Berlin 1989

W ostatnich latach badania nad architekturą gotycką uległy znacznemu zdynamizowa-
niu — obok monografii poszczególnych obiektów ukazują się także dzieła syntetyczne
w nowym świetle stawiające problemy zdawałoby się od dawna rozstrzygnięte. Na tle
tego ożywienia badań dotyczącego przede wszystkim gotyku francuskiego i niemieckiego,
w pewnym stopniu także angielskiego, studia nad gotycką architekturą Hiszpanii* *
pozostały daleko w tyle.
Sztuka Półwyspu Iberyjskiego, odznaczająca się niezatartym piętnem odrębności,
wydała dzieła o najwyższej randze. Ta lokalna specyfika przykuwała od dawna uwagę
badaczy, czego rezultatem było skoncentrowanie wysiłku badawczego na dziełach
i epokach szczególnie ten aspekt uwypuklających. Do kanonu historii sztuki europejskiej
weszły mozarabskie rękopisy iluminowane, kościoły na drogach pielgrzymek, budowle
mauretańskie w Grenadzie i Kordobie. Sztuka gotycka natomiast funkcjonuje w świado-
mości naukowej w ograniczonym stopniu, choć reprezentowana jest w Hiszpanii znako-
mitymi dziełami. Architektura gotycka tego kraju pojawia się jedynie marginalnie
w pracach o charakterze syntetycznym.
Wśród dość obfitej literatury przyczynkarskiej, badań historycznych, wydawnictw
popularyzatorskich, nieliczne są rzetelne opracowania monograficzne a jako syntezy
funkcjonują użyteczne, ale już dość przestarzałe prace Lampereza z 1909, Lamberta z 1931
(ostatnio wydana również w języku hiszpańskim) oraz Torres Balbasa z 1952 roku*. W tej
sytuacji niedawno opublikowaną książkę Henrika Karge należy powitać nie tylko jako
— jakże potrzebną monografię, ale też jako ambitną próbę włączenia problematyki
architektury hiszpańskiej w krwiobieg międzynarodowych badań nad gotykiem, gdyż
właśnie w katedrze w Burgos szereg istotnych problemów znajduje swoją egzempliflkację.

Henrik Karge: Die Kathedrale von Burgos und die spanische Architektur des 13.Jahrhunderts.
Franzósische Hochgotik in Kastilien und León, Berlin 1989, Gebr. Mann Vlg, ss. 240, 26 ryc., 198 il.,
4 plany.
* V. Lamperez: Historia de la Arquitectura Cristiana Espanola en la Edad Media, Madrit 1909; E.
Lambert: L'art gothique en Espagne aux XIP et XIIT siecles, Paris 1931; L. Torres Baibas; Arquitectura
gótica (Ars Hispaniae, T. 7) Madrid 1952
loading ...