Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 8.1997

Page: 30
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones1997/0032
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
30

JAROSŁAW JARZEWICZ


Ryc. 4. Kościół św. Jakuba w Nysie, sklepienia obejścia. (Fot. J. Jarzewicz)

równo na linii filarów, jak pomiędzy nimi (il. 4). Tym samym skarpy poja-
wiają się na osi nawy głównej i naw bocznych. Obejście podzielone na
trójkątne, ustawione przeskokowo przęsła, zwęża się stopniowo w stosun-
ku do naw bocznych. Sens tych osobliwości staje się jasny dopiero we
wnętrzu (il. 5). Twierdzenie o późnogotyckim ujednoliceniu przestrzeni w
przypadku kościoła św. Jakuba byłoby znacznym uproszczeniem o wiele
bardziej skomplikowanego stanu rzeczy.
Wyraz każdego wnętrza określany jest przez jego proporcje, po-
działy wewnętrzne i granice. W naszym przypadku część elementów
uległo zmianie. Dotarcie do pierwotnego - czy też zaplanowanego -
efektu wymaga rekonstrukcyjnych zabiegów i wyobraźni, ale nie jest nie-
możliwe.
loading ...