Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 8.1997

Page: 153
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones1997/0155
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
PRZEKŁADY

Griselda Pollock

POLITYKA TEORII: POKOLENIA I GEOGRAFIE.
TEORIA FEMINISTYCZNA I HISTORIE HISTORII
SZTUKI*

Wprowadziłam ostatnio w moim Instytucie na poziomie studiów za-
awansowanych [tzn. Master of Arts (MA)] nową specjalizację w zakresie
historycznych, teoretycznych i krytycznych studiów feministycznych nad
sztukami wizualnymi* 1. Nazwa specjalizacji wyraża złożoność i rozległość
feministycznych interwencji w proces badawczy nad sztukami wizualny-
mi, obejmujący sztukę dawną i współczesną, a także ewolucję historii
sztuki, teorii, krytyki i - stymulowanej wielością inicjatyw teoretycznych
- praktyki artystycznej. W skrócie, kurs ten funkcjonuje pod nazwą: Fe-
minizm i Sztuki Wizualne. Określenie to bezpośrednio konfrontuje trady-
cję refleksji teoretycznej ze społecznym aktywizmem kobiet, czyli - femi-
nizm z teorią, historią i praktyką kultury wizualnej. Sam fakt takiej
konfrontacji oznacza przekroczenie tradycyjnych granic historii sztuki,
oddzielających ją od krytyki artystycznej. Dzięki nim, historia sztuki
ustanawia dystans między sobą i wytworami współczesnej kultury, dez-
awuując tym samym własny wkład w pisanie historii. Opracowanie kon-
cepcji tego nowego programu wydawało się logicznym rozwinięciem mojej
własnej pracy Jako feministki”. Istotnie, miałam poczucie, że spełni on
oczekiwania tych studentek, które skłonne były do wyboru specjalizacji

* Publikowany tekst ukazał się w „Genders” 17, Fali 1993, University of Texas Press.
W najbliższym czasie pojawi się też jako wstęp do najnowszej książki G. Pollock, Genera-
tions and Geographies in the Visual Arts: Feminist Readings, 1996 Routledge.
1 Artykuł ten napisany został pierwotnie dla seminarium prowadzonego w Centrum
Studiów Kobiecych na Uniwersytecie Sztokholmskim. Szwedzka wersja ukazała się w cza-
sopiśmie poświęconym studiom kobiecym „Kvinnovetenskapligtidskrift” 44 (1992).
loading ...