Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 8.1997

Page: 128
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones1997/0130
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
128

AGATA JAKUBOWSKA


Ryc. 6. Natalia LL, Śnienie, seans, 1979

Brunhilda Natalii LL dokonuje szeregu działań przeciwstawiających
się tej grożącej jej na skutek zamążpójścia utracie sił. Samo wyjście za
mąż może być tu rozumiane jako poddanie się „fallusowi”, utracie siły. Za
pomocą miecza niszczy ona banana przedstawiającego penisa (identyfika-
cja banana z penisem nie budzi wątpliwości po szeregu gestów wykona-
nych przez artystkę przy jego użyciu, insynuujących akt płciowy). Prowa-
dzi ona jednak swą grę znaczeń dalej. Zniszczony banan (przecięty w
środku) zaczyna przypominać vaginę, a miecz uprzednio służący do nisz-
czenia „penisa” teraz zamienia się w niego samego „atakując” banan bę-
dący teraz już organem kobiecym.
Sam mit o Brunhildzie, do którego Natalia LL się tutaj odwołuje, jest
z gruntu antyfeministyczny. Pozornie umieszcza kobietę w pozycji aktyw-
nej i nadaje jej dużą siłę, dzięki której zdolna jest ona do pokonania mę-
skich przeciwników; pokazuje też, że tradycyjna rola kobieca - rola żony
ogranicza jej zdolność i przez to możliwości. W gruncie rzeczy mamy jed-
nak do czynienia raz jeszcze z zależnością pozycji kobiety, tu siły lub jej
utraty, od mężczyzny. Raz jeszcze fałlus staje się punktem centralnym -
loading ...