Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 11.2000

Page: 13
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones2000a/0015
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI

13

1966
17. Alegoria Cnoty-nieznany obraz szkoły weneckiej, ZNUAM, nr 62:
1966 („Historia Sztuki”, z. 4), s. 167-188.
1967
18. Mater Verborum, (w:) SSS, t. III: L-O, Wrocław-Warszawa-Kra-
ków 1967, s. 183-184.
19. Mogilno -2. [Kościół poklasztorny p.w. św. Jana Ewangelisty], (w:)
ibidem, s. 274-275.
20. Ośno, (w:) Studia nad początkami i rozplanowaniem miast nad
środkową Odrą i dolną Wartą (woj. zielonogórskie), t. 1: Ziemia Lubuska,
Nowa Marchia, Wielkopolska, pod red. Z. Kaczmarczyka i A. Wędzkiego,
Zielona Góra 1967, s. 251-269.

1968
21. Znaczenie ideowe fundacji artystycznych księcia Ludwika legnicko-
brzeskiego z lat 1349-1398 (Streszczenie referatu wygłoszonego na zebra-
niu naukowym Oddziału Wrocławskiego [SHS] w dniu 8 VI 1967), BHS
R. XXX: 1968, nr 3, s. 396-400.
22. Uwagi o Legendzie Obrazowej św. Jadwigi (Streszczenie referatu
wygłoszonego na zebraniu naukowym Oddziału Poznańskiego [SHS] w
dniu 12 XII 1967), BHS R. XXX: 1968, nr 4, s. 505-507.
23. Zamek kórnicki w średniowieczu i epoce nowożytnej, Pamiętnik
Biblioteki Kórnickiej, z. 9-10: 1968, s. 5-38.
1969
24. Sztuka gotycka - 4. Malarstwo, (w:) Dzieje Wielkopolski, t. 1: do ro-
ku 1793, pod red. J. Topolskiego, Poznań 1969, s. 422-434.
25. Znaczenie ideowe fundacji artystycznych księcia Ludwika legnicko-
brzeskiego z lat 1349-1398, SprPTPN 1967 [za I i II kw.] nr 1 (og. zb. 78),
[druk. 1969], s. 63-69.

1970
26. Fundacje artystyczne księcia Ludwika I brzeskiego. Studia nad
rozwojem świadomości historycznej na Śląsku XIV-XVIII w. Opole-Wroc-
ław 1970, ss. 192, tablic XIX
Recenzje: Jerzy K. Kazimierczak, „Opole”, 1971, nr 6, s. 37; Janusz
Porębski, „Poglądy”, 1971, nr 3 s. 11-12; Józef Mandziuk, „Wrocławskie
Studia Teologiczne”, t. 3: 1971, s. 286; Brygida Kurbisówna, „Studia
Źródłoznawcze”, t. XVII: 1972, s. 224-226; Adam S. Labuda, „Śląski
loading ...