Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 11.2000

Page: 14
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones2000a/0016
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
14

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI

Kwartalnik Historyczny - Sobótka”, R. 27: 1972, nr 2, s. 319-320; Jolanta
Ferencowicz, „Roczniki Sztuki Śląskiej”, t. X: 1976, s. 202-203.
27. Psałterz ostrowski, SSS; t. IV: P-R, Wrocław-Warszawa-Kraków
1970, s. 404.
28. Dyptyk księcia legnicko-brzeskiego. Ze studiów nad początkami
malarstwa tablicowego na Śląsku, RSŚ, t. VII: 1970, s. 143-146.
29. Polityczne tendencje fundacji artystycznych księcia Ludwika leg-
nickobrzeskiego (II poi XIV w.), Sprawozdania. Opolskie Towarzystwo
Przyjaciół Nauk, 1967-1968 [druk 1970], seria A, nr 5/6, s. 20-22.
1971
30. Uwagi o systemach dekoracji gotyckich malowideł ściennych w Pol-
sce, BHS R. XXXIII: 1971, nr 1, s. 23-31.
31. [Współaut. Jerzy Fogel]; Pozostałości renesansowego zwierzyńca
w okolicach Kórnika, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. XIX:
1971, nr 1, s. 51-55.
32. (Rec.): Teresa Wąsowicz, Legenda śląska, Wrocław-Warszawa-
Kraków 1967, SŹ t. XVI: 1971, s. 213-215.
1972
33. Idea fundacyj Ludwika I w śląskiej tradycji społecznej u schyłku
średniowiecza, (w:) Funkcja dzieła sztuki. Materiały Sesji SHS - Szcze-
cin, listopad 1970, Warszawa 1972, s. 119-134.
34. Zagadnienie aktualizacji w śląskich wyobrażeniach bitwy legnic-
kiej 1354-1504, SZ t. XVII: 1972, s. 91-118.
35. (Rec.:) Bilderchronik-Chronicum pictum-Chronica de gestis Hun-
garorum - Wiener Bildchronik, t. 1: Faksimiledruck, t. 2: Kommentar-
band, Weimar 1968, (w:) SŹ t. XVII: 1972, s. 222-224.
1973
36. Przewodnik po bazylice trzebnickiej i żywot świętej Jadwigi, Rzym
1973, ss. 45, il. 5.
37. Święta Jadwiga księżna i patronka Śląska i Polski, Rzym 1973,
ss. 26, il. 5.
38. Historia sztuki, (w:) Nauka w Wielkopolsce: Przeszłość i
teraźniejszość. Studia i materiały, pod red. G. Labudy przy współudziale
W. Jakóbczyka i S. Weymana, Poznań 1973, s. 293-309.
39. Kultura artystyczna na dworze książąt brzeskich w drugiej połowie
XIV i początku XV wieku, (w:) Piastowie brzescy i ich epoka. Materiały se-
sji naukowej Brzeg 13-14 X 1972, Opole 1973, s. 25-38.
loading ...