Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 11.2000

Page: 17
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones2000a/0019
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI

17

64. Późnogotyckie snycerstwo i malarstwo w Poznaniu, „Studia Muze-
alne” z. XII: 1977, s. 23-41.

1978
65. Bemerkungen uber die Bedeutung des sog. Gunther-Tuches aus
dem Bamberger Domschatz fur die Entwicklung der romanischen Bild-
teppiche, (w:) Byzantinischer Kunstexport. Seine gesellschaftliche und
kunstlerische Bedeutung fur die Lander Mittel- und Osteuropas, hrsg. von
H. L. Nickel, Halle/Saale 1978, s. 241-249.
66. O systemie dekoracji figuralnej we wnętrzach sakralnej architektu-
ry ziemi chełmińskiej i Pomorza Wschodniego w XIV i XV stuleciu, (w:)
Sztuka pobrzeża Bałtyku. Materiały Sesji SHS - Gdańsk, listopad 1976,
Warszawa 1978, s. 143-147.
67. The Contribution of Fine Arts to the Shaping of Religious Con-
sciousness in Late Middle Ages, (w:) La uie religieuse des elites et des mas-
ses dans la chretiente du XVe sieecle - entre le moyen age et Vepoque mo-
dernę. Congres a Varsovie 25 VI - 1 VII1978. Section II [Varsovie 1978],
s. 94-99.
68. Uwagi o genezie małopolskiego malarstwa gotyckiego, (Streszcze-
nie referatu wygłoszonego na zebraniu naukowym Oddziału Krakowskie-
go SHS w dniu 23 września 1977) BHS R. XL: 1978, nr 1, s. 75-78.
69. Uwagi na marginesie konferencji poświęconej znaczeniu importów
bizantyjskich dla sztuki Środkowej i Wschodniej Europy, BHS R. XL:
1978, nr 1, s. 82-83.
70. Zabytki sztuki Szlaku Piastowskiego, „Kronika Wielkopolski”,
1978, nr 3(16), s. 136-158.
71. Wstęp [do konferencji naukowej zorganizowanej przez Komisję Hi-
storii Sztuki PTPN pt. „Zagadnienie powiązań artystycznych polskiej
sztuki gotyckiej”. Poznań 15 XI 1977], SprPTPN Wydział Nauk o Sztuce,
nr 95, Poznań 1978, s. 3.
72. Zagadnienie związków polsko-czeskich w malarstwie II połowy
XIV i w początkach XV wieku, SprPTPN, Wydział Nauk o Sztuce, nr 95
za 1977 r., Poznań 1978, s. 40-47.
73. Głos w dyskusji [na konferencji naukowej zorganizowanej przez
Komisję Historii Sztuki PTPN pt. „Zagadnienie powiązań artystycznych
polskiej sztuki gotyckiej” - Poznań 15 XI 1977 r.], SprPTPN, Wydział Na-
uk o Sztuce, nr 95, Poznań 1978, s. 89, 92, 93.
74. Podsumowanie [obrad konferencji naukowej zorganizowanej przez
Komisję Historii Sztuki PTPN pt. „Zagadnienie powiązań artystycznych
polskiej sztuki gotyckiej” - Poznań 15 XI 1977 r.], SprPTPN, Wydział Na-
uk o Sztuce, nr 95, Poznań 1978, s. 95-97.
loading ...