Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 11.2000

Page: 21
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones2000a/0023
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI

21

108. Wpływ sztuki XIII wieku na rozwój gotyckich malowideł ścien-
nych w Europie środkowo-wschodniej, (w:) Umeni 13. stoleti v ćeskych
zemtch, Praha 1983; s. 67-75.
109. Zu Fragen der Wandmalereiforschung (Diskussionsbeitrag), (w:)
Wandmalerei des Hochfeudalismus im europaisch-byzantinischen Span-
nungsfeld (12. und 13. Jh.) (14-27 Marz 1981, Halle), hrsg. von H. L. Nic-
kel, Halle (Saale) 1983 Wissenschafttiche Beitrage Martin-Luther-Uni-
yersitat Halle-Wittenberg 1983; 14, Heft 3, s. 247-250.
110. Chmarzynski Gwido, (w:) Wielkopolski słownik biograficzny,
Kom. Red. A. Gąsiorowski, J. Topolski i in. Wyd. 2, Warszawa-Poznań
1983, s. 103-104.
111. Detloff Szczęsny, (w:) Wielkopolski słownik biograficzny, ibidem,
Warszawa-Poznań 1983, s. 146.
112. Problemy i perspektywy badań średniowiecznych malowideł ścien-
nych w Europie Środkowo-Wschodniej, „Artium Quaestiones” II, pod red.
K. Kalinowskiego, Poznań 1983, s. 182-187.
113. Dla polskiej kultury, „Panorama Leszczyńska”, cz. 1, 1983 (10
VII); nr 28, s. 6; cz. 2, 1983 (24 VII), nr 30, s. 6.
1984
114. Wstęp, (w:) Jerzy Domasłowski, Alicja Karłowska-Kamzowa, Ma-
rian Kornecki, Helena Małkiewiczówna, Gotyckie malarstwo ścienne w
Polsce. Seria „Historia Sztuki” nr 17, Poznań 1984, s. 7-12.
115. Śląsk, (w:) Gotyckie malarstwo ścienne w Polsce. Ibidem, s. 79-109.
116. Wielkopolska i Polska Centralna (w:) Gotyckie malarstwo ścienne
w Polsce. Ibidem, s. 111-120.
117. Zakończenie, (w:) Gotyckie malarstwo ścienne w Polsce. Ibidem, s.
169-173.
Recenzje - całość tomu: Jerzy Gadomski, „Folia Historiae Artium”, t.
XXII: 1986, s. 133-147; Krystyna Turska, „Kwartalnik Historii Kultury
Materialnej”, R. XXXV: 1987, nr 2, s. 331-333.
118. Przestrzeń historyczna jako forma szczególna krajobrazu kulturo-
wego, (w:) Mapa obiektów i zespołów zabytkowych Państwa Polskiego, Ry-
dzyna 1984, s. 5-17.
119. Uwagi o źródłach wyobrażeniowych do dziejów Polski średniowie-
cznej, (w:) Mente et litteris. O kulturze i społeczeństwie wieków średnich,
pod red. H. Chłapockiei, J. Krzyżaniakowei i in., Seria Historia, nr 117,
Poznań 1984, s. 55-63.
120. Znaczenie wybranych obszarów Ziemi Kościańskiej dla dziejów
kultury polskiej, (w:) Stan i kształtowanie wartości krajobrazowych na
Ziemi Kościańskiej, oprać. red. L. Ryszkowski i K. Zimniewicz, Kościan
1984, s. 6-24.
loading ...