Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 11.2000

Page: 31
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones2000a/0033
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI

31

233. Gotyk w Kodeksach iluminowanych i malowidłach ściennych
Wielkopolski (od końca XII do początku XVI w.), (w:) Malarstwo gotyckie
w Wielkopolsce. Studia o dziełach i ludziach, pod red. A. S. Labudy, Po-
znań 1994, s. 33-57. (PTPN: Wydział Nauk o Sztuce - Prace Komisji Hi-
storii Sztuki, t. XX).
234. Charakterystyka architektury i budownictwa utrwalonych w prze-
strzeni historycznej Wielkopolski, (w:) Przestrzeń historyczno-kulturowa
Wielkopolski i Środkowego Nadodrza, pod red. D. Matyaszczyk, Poznań
1994, s. 59-65.
235. Reforma jest konieczna, (w:) Regiony kulturowe a nowa regionali-
zacja kraju, pod red. J. Damrosza i M. Konopki, Ciechanów 1994, s. 211-214.
236. Geneza treści ideowych i formy artystycznej malowideł w orato-
rium przy kościele parafialnym w Niepołomicach, „Foliae Historiae Ar-
tium”, t. XXX: 1994, s. 46-62.
237. Cysterskie inspiracje w Legendzie Obrazowej o świętej Jadwidze,
„Nasza Przeszłość”. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Pol-
sce, t. 83: 1994, s. 497-503
238. Średniowieczna plastyka w Wielkopolsce, „Przegląd Wielkopolski”
R. VIII: 1994, nr 1-2 (25-26), s. 23-27.
239. Między Tours a Paryżem. Geneza formalna i ikonograficzna fran-
cuskich miniatur ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu, „Studia
Muzealne”, z. XVIII: 1994, s.43-52
240. Święty Józef opiekun sprawiedliwy i mężny, „Swiętomarcińskie
Słowo”, 1994 (Wielkanoc) nr 5, nr 4.

1995
241. Introduction, (w:) Bretagne - Pologne. La tradition Medieoale aux
Temps Modernes, pod red. A. Karłowski ej-Kamzowej, Poznań 1995, s. 7-8.
PTPN: Wydział Nauk o Sztuce - Prace Komisji Historii Sztuki, t. 23).
242. Remarąues sur les fonctions de la sculpture du gothiąue tardif a
Pepoąue de la contrę - reforme dans la prouince de Grandę Pologne (Wiel-
kopolska), (w:) Bretagne - Pologne. La tradition Medieoale aux Temps
Modernes, pod red. A. Karłowskiej-Kamzowej, Poznań 1995, s. 111-119.
PTPN: Wydział Nauk o Sztuce - Prace Komisji Historii Sztuki, t. 23).
243. Malowidła ścienne w kościele św. Jana Chrzciciela, (w:) Gniezno,
pierwsza stolica Polski, miasto św. Wojciecha. Katalog wystawy, 29 IX
1994 - 31 I 1995, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie,
Gniezno 1995, s. 182-183.
244. Rola klasztorów w rozwoju gotyckich rękopisów iluminowanych
w Polsce, (w:) Klasztor w kulturze średniowiecznej Polski. Materiały
loading ...