Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 11.2000

Page: 33
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones2000a/0035
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI

33

254. Smok Północy. Analiza ikonograficzna sztokholmskiego wyobra-
żenia walki św. Jerzego dłuta Bernta Notkę, (w:) Wyobraźnia średniowie-
czna, pod red. T. Michałowskiej, Warszawa 1996, s. 285-293.
255. Funkcje wyobrażeń Sądu Ostatecznego w późnym średniowieczu.
Na marginesie odkrycia malowideł ściennych w kościele św. Elżbiety we
Wrocławiu, (w:) Z dziejów wielkomiejskiej fary. Wrocławski kościół św.
Elżbiety w świetle historii i zabytków sztuki, pod red. M. Zlata, Wrocław
1996, s. 103-111, (Seria Historia Sztuki, X).
256. Dekoracja malarska Godzinek francuskich (mps. 924) ze zbiorów
Ossolineum we Wrocławiu, „Ars”, 1-3/1996, s. 122-132.
257. Muzeum Józefa Wybickiego w Manieczkach. O współczesnym
utrwalaniu tradycji patriotycznych na wsi wielkopolskiej, „Gazeta Srem-
ska”, R. VI: 1996, nr 9(91), s. 18-20.
258. Piękno dla człowieka - piękno dla Boga. Skarby Biblioteki Waty-
kańskiej, „Gazeta Wielkopolska” nr 256 z 2 XI 1996, s. 4, [lokalny doda-
tek „Gazety Wyborczej” z 2 XI 1996].
259. Dzieła sztuki w Wielkopolsce na tle kultury Polski i Europy,
„Przegląd Wielkopolski”, R. X: 1996, nr 1-2(33-34), s. 12-34.
260. Katolicyzm był naturalną atmosferą, w której wzrastałam, „Prze-
wodnik Katolicki”, nr 22 z 2 VI 1996, s. 9.
261. W ogrodzie pełnym kwiatów, „Przewodnik Katolicki”, nr 41 z 13 X
1996, s. 11.
262. Wyobrażenia św. Wojciecha w diecezjach gnieźnieńskiej i poznań-
skiej. Znak Polaków, „Słowo - Dziennik Katolicki”, R. IV: 1996, nr 78
(821), s. 12.
263. Święty Wojciech - Szafarz Korony Królestwa czy patron Kościoła
w Polsce, „Studia Pelplińskie”, t. XXV: 1996, s. 17-24.
1997
264. Wprowadzenie, (w:) w: J. Jarzewicz, A. Karłowska-Kamzo-
wa, B. Trelińska, Gotyckie spiżowe płyty nagrobne w Polsce. Studia o
formie i treściach ideowych, Poznań 1997, (PTPN: Wydział Nauk o Sztuce
- Prace Komisji Historii Sztuki, t. 28), s. 5-6.
265. Między obrazem chwały wiecznej a splendorami życia ziemskiego.
Studia nad treściami ideowymi spiżowych płyt nagrobnych z ziem pol-
skich, (w:) J. Jarzewicz, A. Karłowska-Kamzowa, B. Trelińska,
Gotyckie spiżowe płyty nagrobne w Polsce. Studia o formie i treściach
ideowych, Poznań 1997, (PTPN: Wydział Nauk o Sztuce - Prace Komisji
Historii Sztuki, t. 28), s. 7-18.
266. Spiżowa płyta nagrobna wojewody Andrzeja Szamotulskiego, (w:)
J. Jarzewicz, A. Karłowska-Kamzowa, B. Trelińska, Gotyckie
loading ...