Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 13.2002

Page: 222
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones2002/0224
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
222

PIOTR PIOTROWSKI


40. Braco Dimitrijević, Triptychos Post Historicus, Wilhelm-Hack-Museum Ludwigshafen,
1985; repr. Braco Dimitrijemć. Slow as Light, Fast as Thought, red. L. Hegyi, Wien: Muse-
um Moderner Kunst Stiftung Ludwig, 1994

nak zostaje ono użyte wtórnie, pozbawione swego indywidualnego statu-
su, co niewątpliwie narusza muzealną zasadę kultu sztuki. W ślad za
dziełem w ten sposób potraktowana zostaje historia; zostaje ona obdarta
ze swej aury, użyta do partykularnych celów, zdetronizowana i - jak pi-
sze z kolei Lórand Hegyi - pozbawiona heroizacji. Według tego historyka
sztuki znaczące jest to, że tak formułowany głos pochodzi od artysty z
Europy Wschodniej, gdzie mistyfikacja i ideologizacja historii zawsze zaj-
mowała dość szczególne miejsce, pochodzi też od artysty, który z drugiej
strony nie traktuje siebie jako „ambasadora” regionu174. Działania arty-
sty wobec historii są niewątpliwie pionierskie i znalazły duży rezonans
w latach osiemdziesiątych, kiedy w istocie rzeczy historia stała się przed-
miotem rozmaitych dekonstrukcjonistycznych dyskursów postmoderni-
174 L. Hegyi, Braco Dimitrijeuić: An Artist of the Post-Historic Era, (w:) L. Hegyi,
D. Cameron, C. Millet, Braco Dimitrijeoić..., s. 47.
loading ...