Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 14.2003

Page: 25
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones2003/0028
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI

25

126. Roman artistic import to Wrocław. Sculptures ofthe St. Elisabeth
Chapel, „Artium Quaestiones” VI, 1993, s. 5-17, il. 30.
127. Der Wiederaufbau der historischen Stadtzentren in Polen, (w:)
Denkmal-Werte-Gesellschaft. Zur Pluralitat des Denkmalbegriffes, Hrsg.
W. Lipp, Frankfurt-New York 1993, s. 322-346.
128. Wstęp, (w:) Jerzy Nowosielski, katalog wystawy, Muzeum Naro-
dowe w Poznaniu, Poznań 1993.
129. Przedmowa, (w:) P. Piotrowski, Galeria odNowa, katalog wysta-
wy, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 1993, s. 1-2.
1994
130. Wstęp, (w:) M. Stahr, Plakiety renesansowe. Katalog zbiorów Mu-
zeum Narodowego w Poznaniu, Poznań 1994, s. 5-7.
1995
131. Wstęp, (w:) M. T. Michałowska-Barłog, Miniatury. Katalog zbio-
rów Muzeum Narodowego w Poznaniu, Poznań 1995, s. 7-8.
132. Wstęp, (w:) M. Warkoczewska, Pocztówki z widokami dawnego
Poznania (1898-1939). Katalog zbiorów Muzeum Narodowego w Pozna-
niu, Poznań 1995, s. 7.
133. Odbudowa zabytkowych miast w Polsce. Teoretyczne'podstawy
i realizacja na przykładzie Gdańska, (w:) Ochrona dziedzictwa kulturo-
wego zachodnich i północnych ziem Polski, red. J. Kowalczyk, Warszawa
1995, s. 53-72, il. 7.
134. Odznaki Akademii Wojskowych i inne odznaki akademickie no-
szone przez wojskowych cesarskiej Rosji w latach 1866-1920. „Arsenał Po-
znański” R. IV, 1995, nr 14, s. 1-30, il. 23.
135. Warsztat barokowego rzeźbiarza, „Artium Quaestiones” VII,
1995, s.103-140, il. 19.
136. Lubiąskie ołtarze Michała Willmanna i Macieja Steinla. Baroko-
wy dialog mediów? (w:) Materiały konferencji poświęconej sztuce Michała
Willmanna, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 1995, s. 5-22,
il. 17.
137. Wstęp, (w:) Malarstwo włoskie do 1600. Katalog zbiorów Muzeum
Narodowego w Poznaniu, Poznań 1995, s. 10-23.
138. Wstęp, (w:) Cybis, Czapski, Nacht- Samb orski, katalog wystawy,
Galeria Instytutu Polskiego, Dusseldorf 1995, s. 5-6.
1996
139. Verlorene Heimat - 50 Jahre danach, (w:) Labskaus. Nr 5, Kieł
1996, s. 20-21, 25-26, 29.
loading ...