Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 14.2003

Page: 26
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones2003/0029
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
26

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI

140. Der Wiederaufbau des historischen Stadtzentrums in Danzig (w:)
Danzig/Gdańsk. Deutsch-Polnische Geschichte. Politik und Literatur,
Dillingen 1996, s. 110-123.
141. Sculpture, (w:) The Dictionary of Art, London 1996, t. 25, s. 109-116.
142. Poznali, (w:) The Dictionary ofArt, London 1996 t. 25, s. 408-409.
143. Sewejyn Mielżyński, (w:) The Dictionary of Art, London 1996,
t. 21, s. 485.
144. Europejska Sarmacja. Rzeczpospolita w XVII i XVIII wieku, (w:)
J. Dziubkowa, Vanitas. Portret trumienny na tle sarmackich obyczajów
pogrzebowych, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Poznaniu, listo-
pad 1996 - luty 1997, Poznań 1996, s. 34-42.
145. Sala książęca opactwa cysterskiego w Lubiążu, Wrocław 1996,
ss. 42, il. kol. 17.
146. Wstęp, (w:) Barokowe szkice olejne z kolekcji Reuschel, katalog
wystawy, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 1996.
1997
147. Wstęp, (w:) M. Gołąb, A. Ławniczakowa, M. P. Michałowski, Ga-
leria Rogalińska Edwarda Raczyńskiego. Katalog zbiorów Muzeum Naro-
dowego w Poznaniu, Poznań 1997, s. VIII-IX.
148. Uroczystości z okazji 50-lecia Powstania ICOM. Paryż 18-20 listo-
pada 1996, „Muzealnictwo” 1997, nr 30, s. 118-121.
1998
149. Floods in Poland and the Fate of Museums „ICOM News” 1998,
nr 1, s. 6.
150. Życie artystyczne, (w:) Dzieje Poznania. 1918-1945, t. 2, Poznań
1998, s. 1266-1280, il. 355-361.
151. Galeria Hiszpańska Muzeum Narodowego w Poznaniu. Przewod-
nik Muzeum Narodowego w Poznaniu, Poznań 1998, ss. 76, il.
152. Introduccion, (w:) Pintura Polacca de 1880-1918 en el Museo Na-
cional de Poznań, Salamanka 1998, s. 9-10.
153. Krucyfiks - Cristo vivo ze zbiorów Muzeum Narodowego w Pozna-
niu, (w:) Nobile claret opus. Studia z dziejów sztuki dedykowane Mieczy-
sławowi Zlatowi, Wrocław 1998, s. 209-215, il. 5.
154. Wstęp, (w:) J. Jaap Heij, Ku nowej formie. Sztuka holenderska
1885-1935 ze zbiorów Drents Museum w Assen, katalog wystawy, Muze-
um Narodowe w Poznaniu, Poznań 1998, s. 2-3.
155. Słowo wstępne, (w:) Siadami Mickiewicza w Wielkopolsce. Foto-
grafie Pawła Kamzy, Poznań 1998, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Od-
dział w Smiełowie, s. 5-7.
loading ...