Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 14.2003

Page: 44
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones2003/0047
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
44

MACIEJ GĄSIOROWSKI


3. Rogier van der Weyden, Tryptyk Bladelina, część środkowa; repr.wg:
H. Belting, Ch. Kruse, op. cit.

czać wyłącznie do retoryki środków wizualnych, którymi nad podziw
sprawnie operuje w misternie skomponowanym związku trzech tablic oł-
tarza, prowadząc zarazem widza do poznania intencji, jakie pojawiły się
u źródeł obrazu48.
48 Według M. Baxandalla - do którego terminologii się tutaj odwołuję - intencję obrazów
wyznacza splot umiejętności i zamierzeń artysty oraz oczekiwań zleceniodawcy. W prze-
prowadzonym przez badacza modelowym studium Chrztu Chrystusa P. della Francesca,
obiektem zainteresowania stała się „intencja obrazów i malarzy jako środek do wnikliwszej
percepcji tych pierwszych”, zakładając, że „próba wyjaśniania intencji nie jest opowie-
ścią o tym, co działo się w umyśle malarza, lecz analitycznym odtworzeniem celów i środ-
ków, jakie potrafimy ustalić na podstawie obserwacji związków pomiędzy danym przed-
miotem a dającymi się określić warunkami jego powstania” (idem, Prawda a inne kultury.
Chrzest Chrystusa Piera della Francesca, tłum. E. Wilczyńska, w: „Artium Questiones”, V
1991, s. 113). Dzięki przeprowadzeniu możliwie głębokiej rekonstrukcji kontekstu kulturo-
wego (społecznego, politycznego, artystycznego etc.) dzieła, możliwe jest pełniejsze poznanie
loading ...