Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 14.2003

Page: 293
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones2003/0296
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
„HOMOSEKSUALIZM”, STUDIA GEJOWSKO-LESBIJSKIE I TEORIA QUEER W HISTORII SZTUKI

293

nymi, które najwyraźniej w niewielkim stopniu uwzględniały empiryczne
ujęcie homoseksualności jako konstytutywnego braku homoseksualności.
I o tyle, o ile badania gejowsko-lesbijskie wykorzystywały raczej te ostat-
nie teorie, aniżeli teorie historyczno-kulturowe, były one niezdolne, by
całkowicie wypełnić własne cele interpretacyjne. Unikały rzetelnej her-
meneutyki po to, by - zgodnie z kanonami pozytywizmu - uczynić homo-
seksualność widzialną i - właśnie z tego powodu - nie były w stanie od-
zyskać całego historycznego pola erotyzmu w obrębie tej samej płci w jego
konstytutywnych /riewidzialnościach. Historycy gejowsko-lesbijscy dosko-
nale zdają sobie sprawę z tego, że ich pozytywne dokumentacje oraz uda-
ne interpretacje dotykają wierzchołka góry lodowej. Jednak analityczne
techniki służące do zanurzenia się pod powierzchnię w dalszym ciągu po-
zostają niepewne, wysoce teoretyczne, zarówno w pozytywnym, jak i ne-
gatywnym sensie.

NAJNOWSZE STUDIA GEJOWSKO-LESBIJSKIE I ROZWÓJ TEORII
QUEER
W końcu lat osiemdziesiątych i na początku lat dziewięćdziesiątych
XX wieku kilka równolegle rozwijających się procesów intelektualnych
doprowadziło w studiach gejowsko-lesbijskich do poszerzenia zaintereso-
wań i ponownego określenia głównych ognisk uwagi9. Pod każdym wzglę-
dem ogromny był tu wpływ - podobnie jak w całym społecznym i intele-
ktualnym życiu gejów i lesbijek - kryzysu AIDS, skutkujący drugą falą
aktywizmu politycznego, artystycznego i intelektualnego (zob. zwłaszcza
Crimp 1988, 1989; Owens 1992). W tym antyhomofobicznym ruchu ucze-
stniczyło wielu badaczy heteroseksualistów. Antyhomofobia jako taka
podlega „steoretyzowaniu” i dlatego mogła odnowić akademickie zainte-
resowanie (którego rzadko cytowanym, choć istniejącym od dawna poprzed-
nikiem była beletrystyka homoseksualistyczna) wszelkimi socjoseksualny-
mi formacjami niestandardowymi lub queer, takimi jak transwestytyzm
lub fetyszyzm (zob. Butters, Clum, Moon ed. 1989, Garber 1992). W naj-
nowszych studiach gejowsko-lesbijskich można wyodrębnić trzy intele-
ktualne procesy rozwojowe.
Po pierwsze, częściowo podążając za feminizmem, badacze anglo-ame-
rykańscy przyswoili europejską myśl poststrukturalistyczną - szczegól-
9 Ponownie brak miejsca dla wyczerpującego przedstawienia tego zjawiska; prace te są
bardzo zróżnicowane. Zob. np. Abelove, Barale i Halperin ed. 1993; Aldrich 1993; Barkan
1991; Bergman ed. 1993; Davis 1992, 1994, ed. 1994; Dellamora 1990; Fuss ed. 1991; Gil-
man 1988; Katz 1993; Meyer ed. 1994; Ockmanl993; Rand 1994; Saslow 1992; Silver 1992;
Simons 1994; Watney 1990; Weinberg 1993.
loading ...