Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 16.2005

Page: 258
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones2005/0260
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
258

ROSALIND E. KRAUSS

tego materiału, jak i przyczyny tej represji w okresie modernizmu. Dlate-
go jest pomocna zarówno w ujęciu owych obiektów - Sypialnia mistrza,
Rotoreliefy, Zawieszona piłka, i tak dalej - jak i wyjaśnieniu, dlaczego
hegemonistyczny modernizm usunął je ze swojego obszaru.
Książka ta otrzyma zatem tytuł: Optyczna podświadomość. Czy rymuje
się on z Polityczną podświadomością5? To jest rym, który był zamierzo-
ny; to jest rym, który swoje pojawienie zawdzięcza idiotycznej prostocie
grafu i jego przesadnej zręczności.

Nota bibliograficzna

Fragmenty z autobiografii Johna Ruskina, Praeterita, 1885-1889 (Oxford: Oxford
University Press, 1979): opinia Mazziniego, s. 49; pozbawienie Ruskina zabawek we
wczesnym dzieciństwie, s. 14; pozowanie dla Mr. Northcote’a, s. 16; wczesny głód
patrzenia, s. 60; związek z morzem, trwający przez całe życie, s. 86; zalety podróżo-
wania bez znajomości języków obcych, s. 138.
„Obecność jest łaską” to końcowe zdanie eseju Michaela Frieda Art and Objecthood,
opublikowanego w 1967 roku w „Artforum” (przedrukowane w Minimal Art, ed. Gre-
gory Battcock, New York: Dutton, 1968). Sformułowanie Clementa Greenberga „ściś-
le optyczny trzeci wymiar” znajduje się w jego Modernist Painting, 1965 (przedruko-
wane w The New Art, ed. Gregory Battcock, New York: Dutton, 1966).
Analizy Georga Lukacsa dotyczące procesu rozpadu sensorium człowieka na odrębne
kompartymenty w jego relacji do procesów racjonalizacji i reifikacji w Reification and
the Consciousness of the Proletariat (History and Class Consciousness, tłum. Rodney
Livingstone, Cambridge: MIT Press, 1971, część I, sekcja 3). Adorno o otwarciu sztu-
ki na wolność: zob. Commitment w: The Essential Frankfurt School Reader, ed.
Andrew Arato i Eike Gebhardt (New York: Urizen Books, 1978).
Fredric Jameson rozważa autonomizację różnych zmysłów w relacji do racjonalizacji
życia i pracy w warunkach władzy kapitału w The Political Unconscious: Narratiue
as Socialy Symbolic Act (Ithaca: Cornell University Press, 1981). Na temat stylu
Conrada zob. s. 225 nn.; jego cytat z Tajfuna, s. 230.
Prezentację Klein Group zob. Marc Barbut On the Meaning of the Word „Structure”
in Mathematics w Introduction to Structuralism, ed. Michael Lane (New York: Basic
Book, 1970). Claude Levi-Strauss wykorzystuje Klein Group w swoich analizach
relacji między maskami Kwakiutl i Salish w The Way of the Masks, tłum. Sylvia

Tytuł książki Fredrica Jamesona.
loading ...