Bartoli, Pietro Santo ; Bellori, Giovanni Pietro [Bearb.]; La Chausse, Michel-Ange de [Bearb.]
Picturae Antiquae Cryptarum Romanarum Et Sepulchri Nasonum — Rom, 1750

Seite: 05
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bartoli1750/0033
Lizenz: Public Domain Mark Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
P I C T. V E T. I N C R Y P T. R O M A N. T A B. V. 5

vcro n. 2. brachiis nuda, laevaque coxa & crure, & cingulo pedori fuccinclo,
fubalbidam talarem induit tunicam . Tertia denique m ?. oblonga tegitur vjridi
palia, pectori pariter colligata . Harum ambae candidi cujufdam recinii fimbrias
brachiis quoque detinent, quod ventulo huc illuc veluti impulfum molliter per
auras volitat.

Gratiae autem Veneri prx ceteris Diis a poetis attributae fuere, qui & eas
nudas finxerunt 3 licet apud prifcos homines vefte velatas lllas- effingi confuevif-
fe 3 Paufanias * tradat. Suum infuper habebant & Gratiae templum apud Eleos ^**»
Graeciae populos, ut idem Paufanias refert. Simulacra, inquit llle * , H_gnea :funn *^%f%^
vefie inaurata : facics , manus , & pedes e candido marmore. Hinc eft , quod Hora- J$ z<.
tius decentes illas appellat, quum eafdem adventante Veris tempore cum Nym-
phis fub noclem chorum ducentes, commodis fane verbis. depingit *, eo prorfrs ;**«.<w.4.
paclo, quo hac in tabula videre eftw •

Sohitur acris hyems grata vice Veris, & Favoni:

Trahuntque ficcas • machin* carinas .
Ac neque jam ftabulis gaudet pecus , aut arator igni >

Nec prata canis albicant pruinis .
^am Cttherea choros ducit Vtnus , imminente Luna *

Jundoeque Nymphis Gratiae decentes
Alterno terram quatiunt pede.
Veris tempus Veneri prascipue addidum docet Lucretius: *

It Ver, & Venus , & Veneris prxnuntius ante <?»j-
Tennatus graditur Zephyrus vefti/ia propter...
Menfem praeterea Aprilem 'sr^t tLuj A-cppofirbuu didum effe, fcribit Plutar-
chus *, eo quod Veneri dicatus eflet , quae dicitur Aphrodite . Hinc laudatus
Horatius, quum Phyllidem amicam invitaret, ut fecum natalem Moecenatis diem ^;.1^02;^*
celebrare veilet, fic eam adloquitur : * g^t.^».

. Idus tibi funt a%end&,
Qri dies menfem Veneris marinx

Findit ApriJem. ,
Gratias infuper veterum quidim quatuor agnoverunt, ficutl & Horas, quas
eafdem cum anni temporibus exiftimarunt , volvendis annis addidas , quafque
faltantes depinxit Philoftratus * j veluti Charites & Horae eaedem eflent. Lace- * m. u
daemonii fane, atque Athenienfes Gratias dumtaxat duas colebant, ut PauUnias *L]b^fnlrrait
refert; idem tamen paulo poft addit , Deii atque Athenis in Arcis velhbulo
Gratias numero tres depidis fuhTe: quarum nomina Hefiodus * protulit: ncm-^g^^
pe EC<p^jvvn, lsetitia & hilaritas: KyXcun, fplendor & decor: 0dAi>?, feftivitas; w». z9*.
lieet Ho.nerus aliis eas nominibus donaverit . Eteoclem denique , Orchomenio-
rum regem, primum omnium Gratiis facra fecifte-, memorat lauchtus * Pau-*/?^ ^
fanias: quo faftum eft , ut a Theocrito * Eteocka fint appellatae ; * a Erea&etoi 9tftt^ *
X*W? ®idu. 0 GratU Etcoclca De* . Eumdem quoque Eteoclem primum panter ^ ^ ^ ^
Gratiarum templum exftruxiffe docet Strabo*. gropb.cdu.A».

A ftcl. n*7.p. )*.

TABULA VI

HAc vero in Tabula, Adonidis, quem Venus in deliciis habuitac: ip- gfrg*
finQ vl • -^rrinem videre eftj quae dat operam, fi quid monendo bui;,qM^.
lius Veneris lmagmem vwere cu. h r CQmrmttere audear

prodeffe poflit, ne Adonis venatioms pencuus leie committere audeat Mniit:llJ

SpHet Vern.c * n „i„, ^,„„f l^vo mnixa cubito dexteroque brachio

seaci. vcnus n. i. moefta vultu , caput i*v« » i « >;i)ililf„ialul<

fuper fellam rejefto , in amafmm oculos intendit. Candidam fme manicis tala-
rem induit tunicam, humeris brachiifque detedis j quam fuper croceum gent
amidum, fubalbido cum velamine, quod ft>Per fedile defluit. Proxime autern^
& fecundum Deam ft-at Nympha , n. z. qu* eandida fme manicis panter ob-
longa tegitur palla s dextramque fuper Venens humerum tenens , lxvo cubito
fcU* innititur^ Adonfs vero l denudatus eernuur .^l^efb dnS
mydem , quse ex humeris per dorfum dependet .^Eft dh caput regto cingulo
loading ...