Bartoli, Pietro Santo ; Bellori, Giovanni Pietro [Oth.]; La Chausse, Michel-Ange de [Oth.]
Picturae Antiquae Cryptarum Romanarum Et Sepulchri Nasonum — Rom, 1750

Page: 08
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bartoli1750/0036
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile


8 pI C T, V E T. IN C R Y P T. R O M A N. T A B. IX,

*i?*.r. ufus loqucndi genere, illam rofeis bigis veclam cecinit *:

yamque ruhfcebat radiis mare, <|Sr atbere fih alto
Aurora in rojeis fulgebat lutea hi^is;
Quum <venti pofuere.

Minime denique praetereunda eft fumma Pidoris ingenii vis ,* qui enim a primo
Sole in horizonte confpieiuntur colores, iifdem etiam fuas veftire imagines eie-
git. Tota demurn hujus Tabulae area coeruiei coloris eft.

t a b u l a ix

Dcpma rabuh HH Rajani Hadrianique Thermas in ipfo Exquiliarum colle fitas jam figni-
ofrf*w!nt I ficavimus *, a Titianis haud longe diftantes, quas eofdem Principes
&mdTrqjan!y rv auxiffe , additifque ornamentis excoluifle , rationi confentaneum eft ;
d" quum Thermas alias adeo proximas illos feparatim exftruxiffe a fide abhorreat,
ut optime docet Nardinus *. Hinc mirum non eft , quod in altero earumdem_u
Thcrmarum conclavi hujufmodi deprehenfa fit depicla Tabula, quae nobis Ju-
nioris Fauftinae, Marci Uxoris, imaginem, atque ejus Apotheofeos monumen-
tum exhibet j quum enim nullas fibi M. Aurelium peculiares Thermas exaedi-
ficaife acceperimus, exftrudis profeclo a fuis deceflbribus Thcrmis illum ufum
fuifse, facile crediderim .

Inter Anaglypha ex arcu vulgo Tortujralli* , fub Alexandro VII. diruto ,
quod viam Flaminiam, Urbis Hippodromum impediebat, & in Capitolium tranf-
lata, ejufdem Eauftinae imaginem videre eft, quae a Diana Lucifera alata, utra-
que manu facem gerente, veteri fuperftitione inter Divas ad coelum afportatur:
quemadmodum in ejufdem confecrationis numifmate, in quo ^BTERNITAS in-
$MttMt Vav- fcribitur *. In hac vero Tabula iliam a quodam Gcnio in coelum efterri fpe-
hnt htcr fdc- ^amus. qui profe&o Genius expanfis alis volanti fimiiis, rubro praecingitur ami-
u, h Faujtina ftu : dextraque tympanum ex cinnabans colore, orbica rorma , veluti lmmor-
talitatis typum, protendit . Subalbum prseterea velum Fauftinae capiti impofi-
tumeernitur, ut moris fuit mulieribus Auguftis jam Divis: crocea infuper, lae-
vo detefto humero , induitur ftola , quae ad veftigia ufque demittitur: dextra-
que mento admota, alteri Genii alae cubito innititur : laevoque brachio, fuper
ejufdem humerum tranfmiffo, velum quoddam apprehendit, quod ex Genii hu-
meris dependet.

«Ncapon apui Quum autem quadam in epiftola, Neapoli typis edita *, de Antonini Pii
Fci.jueji.1704. confecratione in ejufdem Columnae ftylobate infculpta , (quam quidem Colum-
nam in ejus foro in Campo Martio ei decrevit, erexitque Senatus -3 quaeque per
tot faecula ingloria in Citorio Monte latens , Clemente XI. jubente , qui in_»
prifci illius aevi reliquiis ab omni temporum injuria reparandis ftudiofiflimum ,
quin imo liberaliflimum doctrinarum omnium ampliatorem, ingenuarumque ar-
*dc vucn- tium parentem ac patronum fe praeftitit , novam hanc lucem afpexit *) fatis
%lwTfcrm'o, multa hac de re verba fecerim; quam etiam nonnulli fcriptores pertra&andam
%f/?St fufceperuntne actum agere, benignoque ledori negotium facefTere videar, a
t^tyfh l0ngiori hac fuper re diftertatione fuperfedendum duxi <

t a b u l a x

pmurainruMi % ^X facris gentium monumentis, quae huic Tabulae funt ornamento, Apol-
fiaj^cw. |h linis Regiam licet agnofcerej quae quidem quum veterum gentium lau-
E J dibus bene multa per fecula celebris extitit, tum vero noftra memona
celeberrima evafit,- quum ei fub Johannis Baptift3e Cardinalis Spinulae S. R. E.
Camerarii aufpiciis in lucem prodire contigerit 1 qui profedo in veterum mo-
numentis ab oblivione vindicandis diligentiffimum fe praebuit J cujus etiam ex-
celfae animi dotes illis omnibus longe praeftiterunt , quas veteres ad ipforum_,
Deos illuftrandos excogitafte videntur .

Primum itaque Lyra, ac Tripus qusedam veluti tefferae fuerunt, quibus

Apol-
loading ...