Bartoli, Pietro Santo ; Bellori, Giovanni Pietro [Oth.]; La Chausse, Michel-Ange de [Oth.]
Picturae Antiquae Cryptarum Romanarum Et Sepulchri Nasonum — Rom, 1750

Page: 12
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bartoli1750/0040
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ri« Lexic- irt w

12 P I C T. V E T. I N CrYPT. R O M A N. T A B. X.

dccet ApollodorusEx pifcibus quoque veteres auguria capere confueverunt,

* ub.&.Natu- ttt plinius * refert: In Lycict Myris (inquit ille) in fonte Apollinis , quem Curium

tef'" apptllant, ter fiftula evocati (pifces) veniunt ad augurium. Diripere eos carnes ob-
jekas, latum eft confultantibus: caudis abigere , dirum. Denique ad rem facit quod
*ub. t. satur- fcribit Macrobius * de Pifcibus , coelefti figno In ultimo ordine Zodiaci (inquit)
Mt. caf. *«. ** <pfftfS locati 3 quos confecravit Soli non aliqua naturx. fua imaginatio, ut cetera; fed
oftentatio potentix fyderts , a quo <vita non folum aereis terrenifque animalibus datur,
fed illis quoquequorum converfatio aquis merfa , <velut e confpeBu Solis exulat. Tanta
eft n)is Solis, ut abflrufa quoque penetrando viviftcet.

Quadrata vero columna, folo infignita capite, num. 8. in ejufdem lacus ripa
erecia, Priapum generationis praefidem nobis exhibere videtur , cui rudes ple-
JJjJSf^f*" rumque $ atque impolitae ftatuae erigebantur, quomodo docet Vergilius: *

llli falce Deus colitur, non arte politus.
Macrobius, qui ut fupra innuimus , Deos omnes ad Solem referendos effe cen-
*J!bc;1t'?dtur- fet *, Apollinem pariter, ac Liberum patrem unum ac eumdem Deum effe do-
*/*«.«a/!it. cet. * Hunc vero eumdem cum Priapo prodidit Athaeneus *. Quin Svidae Pria-
rluffiZ* pus idem eft, ac vEgyptiorum Horus; is autem idem, ac Sol. * Hinc eft , quod
-ejus fimulacrum in hujufce lacus ripa ereclum afpicimus , ut omnes intelligant,
nulio paclo fufficere infinitum illud , cui rerum omnium principium Anaximan-
der adfcripfit; quodque fortaffe aqua effe potuiu Infinitum enim nihil aliud eft,
quam materia , quse nifi efficiens caufa accedat, nempe humori calor admifcea-
tur, in quo procreandi vis ineft, rem creare nullam poteft ; ut optime docet

* J^Js-jQ Plutarchus *, dum laudati Philofophi fententiam refert. Quod ad Hermas at-
cuf.t ' tinet, quorum inftar hujufmodi fimulacrum ereclum videre eft , Macrobius of-

tendens Mercurii aliud non effe Numen, quam Solem, quatuor hujufmodi Her-
*vb. x.satur- marum latera nobis indicare, docet, * Vel totidem pla^as mundi, vel quatuor *vi~
.captf. ces temporum 9 qui\)US annus includitur ; vel quod duobus kquinoZki* , duobufque Joh
ftitiiS) Zodiaci ratio diftinBa eft.

In alterius preeterea Templi facie, n. 9. fuper bafes quafdam columnis ful-
tas bini confpiciuntur Leones ; n. 10. quorum quidem fimulacrum apud veteres
*Dcifid.,&of(. Solis^fymbolum fuiffe accepimus : de quo etiam hoc refert Plutarchus : * K<u
rfar'ffag'mti rov Movitt nfA&cn, x.cu x&crfAetri Xiovretoiq ru rtov hf£v ^&>\juolt& W0>i2<rfy , oti 7tAy)fJLjJ.Vfei

H^* to t&^Tu o-iunf^cnJdpoio A«W/ . Ideft :
Et Leonem venerantur, (nempe ^Egyptii) ri6I?bufque leoninis januas temphrum or-
nant; quia Nilus exundat,

Titanis primum curru tangente Leonem .
Quatuor infuper in ejufdem Templi facie difpofita vafcula n. ir. quatuor
omnium rerum elementa indicant. Licet enim quibufdam Philofophis tria tantum
*uh.<*mu. exiftere elementa perfuafum fuerit, ut ex Plutarcho dtdicimus , * qUum Solis
miofofh. calorem ignis vicem obire crederent: aliique duo tantum, Solem nempe , ac Lu-
nam, five calorem & humorem , rerum principia agnoverint; Philofophorum»,
tamen plerique, ut Plato, Zeno, Chryfippus, Archedemus, aliique, quos Dio*
genes Laertius * recenfet, quatuor rerum omnium elementa effe ftatuerunt. Quin
Pythagoras rtr&tM, feu rtr&tKriw, nempe quatemarium numerum in tanto habuit
honore; ut nullum fanclius ei fuerit, quam per w/a^ » Jusjurandum: eidem-
que quaternario maximam in rebus naturae vim inefte aflirmavit,* neque folum
elementa , fed numeros etiam, quatuor dumtaxat efte putavit, necnon quatuor
in anno tempora , & quatuor in hominum vita agnovit aetates , ut rede docet
*> 1« comment. Hierocles, * hujus Philofophi fententiam exponens: quocirca quaternionem -mt-
ZmH^Pa. y^ ^51»?, atern* natur* fontem appellare folitus eft. Orpheo quoque te-

^JT11",cr trachordum erat, nempe inftrumentum quatuor chordis conftans; quod figura-
bat quatuor elementorum concordem aiicordiam, quorum concurfu mixta omnia
*D< Phcu.nu generantur. Empedoclis fane fententiam refert Plutarchus *
hj:i:h.i.caf.}. Titxfct^t tmv imvmv piijp\xoLTtt tfrCPTw

* JT,t. Plato
»U» & Zetionh'

i
loading ...