Wölfflin, Christoph; Beerlin, Laurentius [Editor]
Exercitatio[nes] Quinta[Quinque] In locum Matthaei XI. v. 2. Vae Tibi Chorazin, & c. — Tübingen, 1665 [VD17 16:727092H]

Page: 52
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/beerlin1665/0054
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
S2 Exercitatfo 11U

tiam, Deo omnia futura ab seterno effe prsefentia, seternkatique
coexifterc, quicquid nobis prsefens', prseterkum, & futurum eft:
alii ad Decretum divinum, indeque pendentem prsedeterminatio-
nem phyficam vel moralem. Nos ut certkudinem & infallibili-
tatem prsefcientise divinse ex parte cognofcentis non afiunde peten-
dam judicamus, quam ex infinitj ^vi & per/picaciJ intelteclus divi-
tti, ita ex parte rei cognita adfcribimus eam determinau veritatt
futurorum continqcntium, quse five abfolute five condkionate fu-
tura fiint, vere tamen futura funt, vel futura effent, fi conditio im-
pleretur. Oppido tamen hic diftinguendum eft inter determina-
tionem antecedentem & concomitamem ,* prior hie exulat, quia fe
habet ix parte caufa neceJfarU, effedfcuique necefiitatem krfert cum
deftruclione Jibertatis r Poflerior interim afiumitur, quse oritur ex
determinata rei exiftentia, quam ipfo adtu eft habitura, vel effet
habkura, pofitS conditione. Exempto rem illuftrabimus. Prsedi-
xit Deus per Jonam, Ninivitas perituros, urbemque ipfam ever-
fum iri, nifi poenitentiam agerent; prsevidit prseterea, ipfo ailtt.
Ninivitas pcenitentiam ailuros, quod licet abfolute non erat futu-
rum, futurum tamen erat impleta hypotheJi3 prsedicatione fc. pro-
phetica. Duo hic funt ObjeEia praviftoms > quce condkionem &
hypothefin certam fiipponunt, ruina urbis , & ejus confirvatio ,
cum pcenkentia incotarum; utrumque prsevidit Deus fub hjpothe-
ft fecuturum, ruinam quidem & everfionem fub condkione im-
pcenitentise , ticet enim harc adfcu infecuta non fit, neceflario ta-
men a Deo fuk prsevifa, tanquam futura fub conditione, alias
prsedicere non potuiffet; confervationem vero & pcenitentiam
Ninivitarum prsevidit fub eonditione prsedicationis propheticse r
quamvis enim ea fuerit Natura prsedicationis verbi divini, ut ef-
feffcus non femper & infatlibilker eandem infequatur, propofi-
tioque hsec (Sijonas intereos prsedicaverk, Ninivitse converten-
tur) ita fit comparata, ut confiquens ex antecedente non eiiciatur
Ttecejjario, fed poffit etiam non fequi, aut fequi ejus contradiclo-
ria, fufficit tamen ad ejus veritatem falvandam antecedente adfcu
exiftente, etiam confequens eftc futurum, Ninivkasque gratise
£Onvertenti nullum pofituros eflfe obicera» Et licet homo pene-

trare
loading ...