Wölfflin, Christoph; Beerlin, Laurentius [Editor]
Exercitatio[nes] Quinta[Quinque] In locum Matthaei XI. v. 2. Vae Tibi Chorazin, & c. — Tübingen, 1665 [VD17 16:727092H]

Page: 66
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/beerlin1665/0068
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
56

Exercitatio IV.

Epifcopiw l, I. Inflit. Theol. c. 7. p. m. 16. 17. vel acfi ftatueremus,
voluntatem omnes, & fingulos per Chriftum redirriendi in Deo
univerfalem patefacram effe fi minus diftinde omnibus , faltem^
confnfi , & ea re<oelatione, qutt ejjet ad ampliorem prdudium, ut
Ioquitur M. Amyraldus apud Spanhemium Exercit. 27. Ultro e-
nimfatemur, Lumen Cognitionis DEinaturalis cffe mmis obfcura-
tum in homine, & omnino infufficiens ad Jalutem, agnofcimus ne-
raincm fiduciam pofie reponere in Deo, quod ci gratus & acce-
ptus fit, nifi credentem in Chriftum, de qua tamen fide, ejusque
objecto, neque confufa, neque diftincta cognitio haberi potcft ex
Theologia naturali, quodcontra Curcelkum in 6. Exerc. de obli-
gat.cred. in Chriftum oftendimus. Et quamvis Reformati non in-
fcliciter talia urgeant contra <±Arminianos, quod nupere fecit in
Antapologia Jac. Trtglandius: falsb tamen ejusmodi quid impin-
gere conantur Evangelicis, utpote qui lumen natura» non nifi pro
petdagooico medio agnofirunt, vocationemque prorfus ind;'$£iam,
inadxquatam, & remotam dicunt, qua vocentur Genti!**s li mine
verbi deftituti, quo prasfuppofito ftante, neque falutis acquifitio
immediate ut effecrus formalis adfcribitur luminf natura*, neque
dejicitur e ftatu medii unici, immediati, proximeque influentis in
falutcm lumen gratix fupernaturaliter revelatum , 5c conceflum.
Nec eo tendit fcntentia noftra, quafi pitdaoogicusijle vocationis mo-
dus haberet fe vel tnflar mtriti Deum inducentis ad confercndam
gratiam, vel inftar medii cjuocjuo modo provocantis, prout quidam
Semipelagianiz.antes transferre huc volunt dicterium Chrifti, ha-
benti dabttur, cum omnia indebtto favori, quemChriftus concilia-
vit meritofuo infinito, fint acSfcribenda, quae homini obtingunt in
foro gratiar. Hoc faltem volumus, temere repudiari a noftris Ad-
verfariis argumentum, qup pugnainus contra abfolutum dccre-
tum, & intcntioncm divinam nonnifiquosdam vocandi ad falutem,
quamvis enimnegare non poflimus, utGcntiles asftu convertantur,
opus clfe vocatione_grat't'jfa per verbum, ipfaque cxperientia atte-
ftetur, prasdicationerri verbi actualem pro cmni temporc apud o-
mnes populos locum non habuiile, negamus tamen confici indc
pofic , intintiontm particalarem quosdam fakem vocandi, cum

Deus
loading ...