Wölfflin, Christoph; Beerlin, Laurentius [Editor]
Exercitatio[nes] Quinta[Quinque] In locum Matthaei XI. v. 2. Vae Tibi Chorazin, & c. — Tübingen, 1665 [VD17 16:727092H]

Page: 81
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/beerlin1665/0081
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
de defeftH virtutum Chrifli inter Tyr. & Sid. fi

nitentiam, non cs~i qutrtnda in abfoluta & fimplici E'vSojc/« , five
ieneplacito d;v no, artcctdcnter V,res ad converfiontm neceffaras tl-
lis dencoante. fedunite, & formaliter tn malitio/o co*temptu, dtvi-
mqtte iudtciocunckm dehtxe vtndicante. Npn negamus, bene con-
cludere Spa^h mium contra M. Amyraldum, dum ejus hypothe-
fin de particularitate manifcftationis internae ex abfoluto dccreto
dependente urget contra univerfaJitatem gratiae divina?, quam er
obje&iva faltcrn, & externa manifeftatione probare voluit, m»
emm nft illuforta esi pratia, qua: mcdia qmdem extcrna ad falu-
tem facientia indulget, interim vires ad media ample&enda fum-
me neceflarias ex percmptorio quodam decreto maximae homi-
num parti denegat; Sed hoc ipfum taxamus in Spanhemt; & af-
fcclis, nccnon Amyraldo ipfo, quod praluppofita licet obje&i-
va, & externa manifeftatione inter Bethfaidenfes, & Chorazinos
rtegant. < hnflum non intendiffe fimul, & una interne eis manfe»
ftare myfiena regnt fuit fed manifcftationem hanc eis plane de-
negaffe, ut credere non potuerint, ex defebiu tnterna illius tna~
fttfeflntionvs. Contrarium evinci poteft ex textu, & itidolt mani-
feflationis externt admotn Galilads; fitex textu hoc argumcntum;
cjua expofitione ftante graviffima Chrifti exprobratio vertitur in
meram illufionem, ilJa utique cum textu minus congruit, prout
verfavice illa congruit, qua ftante vigorem fuum obtinet Chriftt
inveftiva; At ftante expofitione Adverfariorum de manifcftatio-
ne interna Bethfaidanis, & Chorazitis verbum quidem audienti-
bus, miraculaque MefTiana fpeciantibus, ex abfoluto decreto de-
ncs;ata, vertitur graviffima Chrifti exprobratio in meram illufio-
iiern &c. Ergo. 'ftCafortmvix audebit negare Spanhemius, ipfe
enim fummopere laborat, ut /alvetur Chrifti exprobratio. Mu
mr fit evidens ex ipfis tcrminis , nam manifeflatio interna, qiiae
denegata dicitur Galilais iftis, tta neceffaria efl' ad converfioneta,
w absque ea nullum kabtre pofftt locum; dcinceps ita fe res habet
cum manifcftatione ;lla interna, ut in nutitu* hominis viribtts fit,
eandem acquirere, ut non nifi ex indebita, neminique obftridta
g atia divina conferatur, cuicunque confertur. Confirmatur hinc
mnor ptopofitioj quia facile excipere notniffent "Bcthfatdant &

L l tbttra-
loading ...