Beger, Lorenz
Thesaurus Brandenburgicus Selectus (Band 2): Sive Numismatum Romanorum Qua In Cimeliarchio Electorali Brandenburgico Asservantur, Tam Consularium, Quam Imperatoriorum Series Selecta — Coloniae Marchicae, [ca. 1696] [Cicognara, 2757-2] [VD17 23:298286K]

Page: 527
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/beger1696bd2/0021
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
HOMANORUM, p7

Nofim mWPLICIpofes fub IMAGlNE, iixlh

Ni vetm ipfe dies extenuafet opm.

Caufa rath fuperefl; Thujcum RA TE venit in ammift (

Ante pererrato FAL CIFER orbe DEUS.

Appofite locum eitas>fubjecit DULODORUS;Licet enim>mequidemjuoS
ce, Nummo non fatisfaciat> teftatur tamen de antiquitate ejus jam Qvidii tem-
pore. Antiquitas>repofuit ARGH^EQPHlLUS,fexcentorum prseter pro*
pter annorum fuit; Plinius enim sss primiim a Servio fignatum author efi>
Qiiid de Plinio hac iii parte fentiendum fit> relpondit DULODQRUS, vel ex!
Argenteis Romanorum inteJligas, quos & ipfos ad Pyrrhi tempora rejicit> cum
tamen ex ipfis Nummis conftet> etiam Grseco malled> jam ante> Romanos ar^
gentum llgnalfe;idquod etiam teftimonio Varronis conftat>quiNummum,nori
/Ereum, fed Argenteum aServio Tullo conflatum,apud Ifidorum &Charifium
teftatur. ,/Ereum certe Servio antiquiorem faciunt,imo ad ipfum Janum refe^
runt Athenseus & Mserobius: Ad Saturnum> Eutropius & Vi&or. Nimis ve-*
tufta origo foret, excepit A R C H M O P HI L U S. Quid ita ? repofuit DULO-
DORUS. Annon recordaris aflerti Pollucis,quod fubPhidoneproduxi?Ench~
thonio,I V. Athenienfium Regi, is Nummorum inftitutum tribuit; atErichtho-
nius, fi hiftorise feriem attendasjano &Saturno>Regibus Italia?,ferme ducentis
annis antiquior fuit. Et quid fi janus inventum Nummi eX Graxia lrt Italiam
attulerit ?

An ex Grsecia venitjanus ? perrexit ARGHy£OPHILUS* Ita fer-
tur, refpondit DULODORUS, & quidem navibm, & ab Athenis. Audi
Vi&orem: Ferunt, inqmt, Creujam Ereithei Regis Athemenjntm filiam (peciojis-
Jimam,jtupratam ah Apoliine emxam puerum, eumque De/phos olim educandum
ejje mijjum; ipjam vero a Patre, ijtarum rerum nefcio, Xipheo cuidarn co?niti
collocatam. Ex qua cum iUe pater non pojfet exijtere, Delphos eum petiijfe, ad
conjulendiim Oraculum, quomodo pater jieri pofet: Tum iUi Deum re(f)ondiJJe,uc
quem pojtero die obviam habuijjet, eum jibi adoptaret. Itaquc ftpradicJum pue-
rum, qui ex ApoUinegenitm eral, obviam iUiJuife, emnque adoptatum cum ado*
levijjet, non contentumpatrio Regno, cum Magna Classe mltaliam dtve-
nijje, occupatoque monte, Urbem ibidem conjiituife, eamque ex Juo no?nine J ani^
culum dixijje. Si res ita fe habet> infit ARCHMQ P HIL U S, navim ego»
in Numifmate exprelfam, non tam ad Saturnum, quam ad ipfum Janum retu-
lerim, cujus in adverfa caput eft. Et ad Janum, refpondit DULODORUS>
& ad Saturnum eam retulerim > non minus ac ipfum etiam caput bifrons; U-
terque enim navibus fertur advenilfe, prior quidem Janus, quem bifrontem
fuilfe quis credat ? Quis non potius fub capite duplici Impeiii focietatem in-
telligat, in quam a Jano Saturnus admiffus eft ? ita ut tunc biformis vifus fit>
qui anteauniformis erat, eodem modo, quo Geryon triformis>Juftino tefte fe-
rebatur, non qubd triplicis naturse fuiflet, fed qubd tres fratres tantas concor-
dia* exftiterint, ut uno animo omnes regi viderentur. Hasc, inquit ARGHLE
OPHILUS, rationi confentanea funt, in tertio autemNumifmateNavimCa-
piti Mmervaj., in quarto Capiti Herculis, in fequentium

Primo
loading ...