Beger, Lorenz
Thesaurus Brandenburgicus Selectus (Band 2): Sive Numismatum Romanorum Qua In Cimeliarchio Electorali Brandenburgico Asservantur, Tam Consularium, Quam Imperatoriorum Series Selecta — Coloniae Marchicae, [ca. 1696] [Cicognara, 2757-2] [VD17 23:298286K]

Page: 577
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/beger1696bd2/0071
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
F AMILIARUM. 577

fi Deam folam indigitare voluiffet Q^Pomponms, nomen commune, fed cujus-
queproprium,credibiJe eft fuifle adje£turum: Etquomodo inNumifmate primc*
MUSA Deam fignificaret,cumcaputnon fcemineum, fed viriIe,fortasfis Apol-
linis fit ? Herculem Mufarum,inquit ARCH^OPHILUS,&Mufas, fuis di-
ftin&as infignibus, non fine voluptate contemplor. Age DULODORE! La-
tices Heliconis nobilisfimo agmini noli invidere. Operam hanc, regeflit D U-
LODORUS,ut&pleraque alia,jamUrfmus pracepit. Ad Herculem,egre-
gium citatEumenii Rhetoris locum, quo tefte,FulviusNobiIiorHerculisMufa-
rum asdem, inCircoFlaminio,ex pecunia Cenforia fecit,idqueideb,quod ipfes
ciim inGraxia Imperator eflet, Herculem Mufageten, hoc eft Comitem ducem-
que Mufarum accepiflet, Mufasque ex Ambracienfi oppido tranftuliflet, quas
pofteafub tutela fortisfimi nominisconfecraverit,ut Mufarum quies defenfione
Herculis, & virtus Herculis voceMufarum florefceret. At non defenfio tan-
tum,fubjecit ARCH^EOPHILUS, hk locum habet, imb & ipfe Citharam
pulfat, Mufarumque artes imitatur. Citharam pulfare, refpondit DULODO-
RUS, Herculem a Lino didicifle, Theocritus tradit. Sed de Mufis videndum.
In fecundoNumifmateCALLioPE eftyHeroici carminis inv€ntrix,id quod vo-
lumen, retrb caput& in manu,oftendit: In tertio eft Clio, qusCitharifticam
invenit, eamque ob caufam Citharam columna fublimem pulfat: In quarto U-
ranie exglobo agnofcitur, quem radiotangit,agnofcitur ex Stella,qua*capiti
affictaeft: fn quinto Erato, qubd hymnos Deorum invenerit,canentis inftar
fingitur: In fexto Euterpe eft, Tragcediseinventrix, quam Perfona defignat:
In leptimo eft THALiA,mventrixComcedia3,qua2 Perfonam&Clavam prafert,
quod Herculi, fecundum Ariftophanem Comcedia facra fuit: In oclavo eft.
Melpomene, aut fi mavisPolymnia; illi enim Epigramma, huic autem Hora-
tiusBarbiton tribuit: In nono eftTERPSiCHORE, qua; Calamos inflare docuit.
Bafin aflerti fuppeditat EpigrammaGraxum, quod his verbis inFiorilegio LI.
c. 67. legitur:

KotAAioVn <tq($w Yipatioq svpsv OLOldfc.
KAsim xctAAi%o'pou xiddpyg f/eAivj^ot f/oA7W.
TLvreoTTA TpayixoTo %opou 7roAun%£3t (P«vviV

M£A7T0f/£vv1 flvHT0((7( f/£A('(ppOVl)t /3otp/3lTOV VjpS.

Tep4-(%o'pn pCflcpiWiX, 7ro'p£v Ts%vv\\Lovxq dvKovg*
"Tf/vou? ctSstvotrwv EpaTw %o'kVTSp7rsxg hvps.

ApfXOVIVIV 7rOLO"Xl(Tl ilOAUf/VICt $G0J££v clo&Xtg.
OvpXVty TTOAOV SVfS, KOLi QVpOLVMV %OpOV CtOTp&JV.

Kuf/.»cov svps OolXsiol /3iov ts, xolI v\hx nshoL.

Calliope fapientiam Heroica invenit cantilen<s.
Clio amabilit Cithara dulcem cantum.
Euterpe Tragici chori multifonam vocem.
Melpomene mortalibm melli fuavem barbiton fuftulit.
Terpsichore gratiofaprabuit artificiofosTubicines.
Hymnos immorta/ium Erato, valde fuaves invenit.
Harmoniam omnibm Polymnia dedit cantile?w.
Uranie coolum invenit, & cceleftium chorum Aftrorum.
Comicam invenit Thalia vitam, & mores probatos.
Sed h$c latius deducere quid attinet ? In

Dddd

POR-
loading ...