Beger, Lorenz
Thesaurus Brandenburgicus Selectus (Band 2): Sive Numismatum Romanorum Qua In Cimeliarchio Electorali Brandenburgico Asservantur, Tam Consularium, Quam Imperatoriorum Series Selecta — Coloniae Marchicae, [ca. 1696] [Cicognara, 2757-2] [VD17 23:298286K]

Page: 606
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/beger1696bd2/0100
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
6oS NUMISMATA

Primum maximi moduii eft, eoque folo inter fele£ta locum meretur. Res enim
expreffas obfcurse non funt. Lituus Auguratum defignat, Spic^e ad ^iigyptum
pertinent, id quod ex Numifmate, aTriftano pag. 91. vulgato, planum eft; In
eo enim e^dem fex fpic£, eodemque modo colligata,1, KAI2AP02, & in averfa,
Palma AAE2 Air. infcribuntur. Concinnus eft locus Suetonii: Mgyptum,
inquit, inProvincice formam redaBam,ut feraciorem habilioremqueANNONM
URBIC/E redderet,foJ/as omnes in qumNilm excejiuat,oblimatoi tonga vetujiate,
militari opere deterjit. SiNumifmaGracum effet,excepit ARCH^OPHi-
LUS, ratio procederet; Ciim autem Romanum, nefcio an fatisfaciat? Quid-
ni? refpondit DULODORUS, nonne opus id, ut Author expreffe dicit,
promovendse annon<e Urbkce fecit ? Secundi Numifmatis averfa cum Tertio,
qu^ fupra vidimus, incertorum convenit,adverfa autem AuguftumDiviFilium
prodit, adje&o Impef atoria; appellationis numero X. quo honoratus fuit Anno
V.C. 742, Pannoniis a Tiberio devittis & domitis, uti Uluftrisfimus Mediobar-
bus teftatur.

Ex his, inquit ARCH/EOPHILUS, percuffi quidem Numifmatis tem-
pus elucet, quid autem averfa? Luna cum feptem ftellis ? fi fex cffent, cum Lu-
na feptem Planetas arbitrarer. Non hi, refpondit D U L O D O R U S, fed fe-
ptemTriones funt, innuuntque Numifmatis authorem L.LucretiumTrioilem,
qui eodem plaiie fymbolo inFamili£ Lucretise Nummis apud Patinum ufus eft:
Imb & ad gefta ad Septentrionem refpici poteft, qua? Augufti aufpiciis, Tiberii
duclu, patrata modb diximus. Numifma tertium nec ipfum adhuc pubhci
juris,Anno V.C.721. percuffume{fe,exConfuIatupatet,tuncenim COS. ITE-
Rum & TERtium DESIGnatus erat, qualiter ffi Nummo legitur. Adverfa, in-
quitARCH^OPHILUS, IMP.C^SAR. DlVi. F. III. VIR. infcribitur,
fed R.P.C. abeft. Non abeft, refpondit DULODORUS, fedin Tripode
legitur. Tripos & Laurea Apollinis infignia funt. Quartum Numifma Ar-
meniam feceptam gloriatur. Armeniam,excepitARCHiEOPHILUS,re-
cepit Anno VC. 734. ciim ipfe Afiam adiiffet, &Anno 754. cumC.C^farem ad
id bellum mififfet, fed Numifma nifi fallor antiquius eft, Imperatorii enim hono-
risnumerum VII. exhibet, cumtamen Anno VC.734. jam IX. fignaret,id quod
ex Nummis manifeftum eft. Rite dubium moves, inquit DULODORUS.
Id fi obfervaffet Illuft. Mediobarbus, Numifma ad annum 734. non diftuliffet,
pertinet enim an annum 725, quo Auguftus, mortuisM. Antonio &CIeopatra,

Afiam
loading ...