Beger, Lorenz
Thesaurus Brandenburgicus Selectus (Band 2): Sive Numismatum Romanorum Qua In Cimeliarchio Electorali Brandenburgico Asservantur, Tam Consularium, Quam Imperatoriorum Series Selecta — Coloniae Marchicae, [ca. 1696] [Cicognara, 2757-2] [VD17 23:298286K]

Page: 613
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/beger1696bd2/0107
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Stellis addita.

Id « credas,
>netefte,All.

aecies SefW
^OPHILUS,
a potius Stella
lerentjidquod
oltzianis Tab,
ole decernere,
:o,Sol&Luna
ndunyquade.
■ntur, liber6a-

ilenus credidi;
:eceris,refpon-
s radiatus inter
.ignetur,finon
velim, regeffit
}uaDeorum,il-
Circenfibusve-
audio c.n. Avit
HANTORUM,
pote notis, non
2tuli,necadhuc
[ILUS,inNu-
tDULODO-
amus,quamCu-
enfibus Tiberii
HM)PHILUS,
ceffu Capreenfi

avindico;Q«i<l
uslateat,exeo-

;aaiTe, Suetonio
d feptimumVi-
lUS,futilisnon
:ontineant,quod
Hl terrae'motB

idicit? QffVf
Eodem anno,f
^uomprovp

\ontesM«*«'
AlberwainW;

ZesSefltrtt*
mquenmurnj^

am,vocantuu

De merito l°cllS
itNum^:

IMPER ATORUM. 6q
cul dubio enim,qu£ in Nummo vifitur, Statua,Tiberio ob meritum pofita fuit.
Sed quidNumifma quartum ? anVi&oria viventis adhuc globo cceleftiinfideat?
Quidni? refpondit DULODORUS, fi vicToriarum ajternitas indigitetur?
Cxterum notandum TR. POT. non XXV. fed & in alio XXVI. nobis praftb
effe, explicarique de Tacfarinate a Dolabella in Africa devic~to,dequoTacitus
Annal. V. videri potefl:: Notandum,Numifmata folitis minora effe,quo modu-
16 inter aureos raris adnumerantur.

Quintum Numifma, fubj unxit ARCH^OPHILUS, elegantiffimum eft;
At alioquin frequens & obvium, repofuit DULODORUS, adde qubd &
ipfum jam a Cel. Vaillantio illuftratum fit. Segobriga,Hifpania2 Urbs Coronam,
Querceam celebrat, Tiberio ob Cives fervatos oblatam. De hac non laboro,
inquit ARCH./EOPHILUS; Sed Numifma fextum mihi dubium movet.
Video quidem,& Celeb.Patinumid fubTiberio propofuiffe: Sed&video,eun-
dem caput adverfie Augufto tribuere, qua ratione non fub Tiberio, fed fub Au-
gufto proponendum foret. Patinum refpondit DULODORUS,ut Augu-
fto caput tribueret,fortaffis infcriptio movit,ciim tamen ea COLoniamROMu-
leam AUGufti PERMiffu deduclam fignificet, non autem caput Augufto addi-
cat; Tiberii enim caput effe,cuilibet infpicienti facile patet,id quod etiam averfa
fuadet; vix enim credibile, Coloniam Romuleam avum &nepotes, omiffo pa-
tre, adhuc vivo, & rerum potiente, fignaturos fuiffe. Drufus enim, qui in Num-
mo vifitur, non Tiberii fraterr fed filius fuit, id quod ex titulo Csfaris patet,
ciim Drufus Tiberii frater in Numifmatibus eum titulum non ferat. Ita &
Germanicus, licet revera Neronis Drufi effet, per adoptionem tamen ipfius
etiam Tibeni filius haberi ccepit, uti notum eft. Coloniam Romuleam ean-
dem effe, quse Hifpalis, ex Plinio Cel. Vaillantius probat. Eum vide ad Num-
mum cum capite Liviae & Divi Augufti percuffum. Succedit

D R U S U S

TIBERII FRATER.

' 3

Idque duplici in Numrtio, altero Aureo, altero /Ereo. Ille Arcum Triumpha-
lem de Germanis exhibet, Hic Statuam ejus honori pofitam. An Statua hsec
ipfius Drufieft? excepit ARCH/EOPHILUS; At Goltzius Tiberio eam
vindicat, idque, ut videtur, vi Infcriptionis, qua? Tiberium aperte prodit. Non
Tiberium prodit Infcriptio,refpondit DULODORUS,fedClaudium Impe-
ratorem, Drufi filium,idque ideo,qubd isNumifma in honorem patris fignave-
rit. Undehoc probabis? perrexit ARCHiEOPHILUS. Annon etiam Ti-
berius Claudii cognomenhabuit?Habuit,mquit DULODORUS; Sedpoft-
quam in Familiam Ca^farum ab Augufto adoptatus effet, eo in Numifmatibus
amplius ufus non eft. At, inftitit ARCH^OPHILUS, annon Numifma
potuit fignatum effe,antequamadoptaretur? NullQmodo, refpondit DULO-

Hhhh 3 DORUS,

I
loading ...