Beger, Lorenz
Thesaurus Brandenburgicus Selectus (Band 2): Sive Numismatum Romanorum Qua In Cimeliarchio Electorali Brandenburgico Asservantur, Tam Consularium, Quam Imperatoriorum Series Selecta — Coloniae Marchicae, [ca. 1696] [Cicognara, 2757-2] [VD17 23:298286K]

Page: 618
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/beger1696bd2/0112
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
6i$ NU MISM ATA,

De Sororibus, inquit, Authorfuit, ut omnibusfacramentis adjiceretur: Neqve me

liberosqve meos chariores habebo, qvam cajum et SoRORES ejus.

ItainrelationibusConjulum: oyod bonum felixqve sit C. Ctesari, soro-
ribusqve ejus. Tertium Numifma , infit ARCHi£OPHILUS , minimi
quidem mod uii, fcd obfcurius eft, quid enim Pileus ? an libertatis mdicium ? Quid
litera R. CC ? De Pileo refle fentis,refpondit DULODORUS. Literas
R. CC. Remi/Jam ducente/immn interprctabcris, idque monente Nummo Gal-
ba3, quiQj/ADRAGENS REMISS^ inlcnbitur,apud Patinum. De
Duccntefimis a Cajo remislis teftatur Suetonius cap. \6. Ducentejimam auttio-
num Itahce remi/it. Fruftra Cafaubonus centejimam legendum contendit, ciim
Nummus hic, Manufcriptorum confenfum, etiam contra Dionem, fulciat, five
mcndum ejus Hiftori^e irrepferit,five ipfe Author erraverit, Ducentejtmamin
CentejimamaTiberiomutatam,fcxfozY& ; Tacitusenim Ann.II. c. 42. Regnum
in provmciam, inquit, redaclum eji,fruc~tibusque ejus levaripojfe CE NTESl M M
veftigalprojejjiis Cajar, D UCENTESIM A M inpojlerumjtatuit. Vides AR-
CH/LOPHILEjVedigalCentefimail^iberium m Ducentelimam mutafle,Ca-
jum autem etiam hanc fuftulifle. Fuit autem Vectigal hoc rerum venalium;
Tacitus enim Annal. I. c. LXX VIII. Centeftmam rerum venalium, vocat, quam
pofteain Ducentejimam Tibenusmutavit: EtSuetonio Ducentejima Aueiionum
Itafue dicitur. Satis dilucide hsec deducla lunt, mquit ARCHy£OPHlLUS.
Ad quartum Numifma tranfeamus. Segobriga, refpondit D U L O D O R U S,
oppidum Hifpania;hoc percuflit, de quo jam fub Tiberio vidimus. Quintum
& lpfum m Hifpania, Vi&ricemJuliam Novam Carthaginem patriam habet,id-
que Cneo AtellioFlacco,&Cneo PompejoFlaccoDuumvirisQuinquennalibus.
Caput SALutis AUGuftse, Caifoniam Caji Conjugem referre, erudita conje-
cluraCel. Vaillantii eft. Ca^foniam, excepit ARCH^iOPHILUS, neque facie
infigni, neque state integra, matremque jam ex alio viro trium filiarum , fed
luxuria; ac lafcivia? deperdita;,ardentius quidem & conftantius amafle, Sueto-
nioCajus memoratur,adeb ut chlamide peltaque &galea ornatam,&juxtaad-
equitantem militibus,amicis verb etiam nudam oftenderit, uxonoque nomine
eo die dignatus fit,quo filiam ei pepererat; Quid autem hoc ad Salutis habi-
tum? ciim tamen eadem ha?c GEfonia Cajo non tam falutem,quam morbum
attraxerit? ita enim idem Suetonius: Valetudo CV7/0,inquit, neque ammi neque
corporis conftitit. Puer comitiali tnorbo vexatm:in adolejcentia itapatiens labo-
rum erat,ut tamen nonnunquam fubita defeclione ingredi,Jiare,colligere jemetac
jujferre vix pojjet. Mentts valetudinem & ipfejenjerat: ac Jidnnde de Jecejfu,
dequepurgandocerebrocogitavit. Crediturpotio natus a C/esonia uxore,
dmatorio quidem medicamento, fed quodinfurorem verterit. Bene hxc, inquit
Dulodorus,quanquam Vaillantii fententiam non videantur evertere; Quis e-
nim ncfcit, vitia fub Tyrannis adulatorio pennicillo virtutum fpeciem induere?
indcque quis miretur, fi Ca?foniam,quam Cajus perdite amabat,eidem faluti
futuram,civitasHifpanicafueritmentita,ut ejus gratiam venaretur?Certe &
Liviam Salutis habituinnummis adumbrari,inter Antiquariosjamconvenit. Et
divind fccminas etiam fub Cajo ern£tasornatu,ejus modo in fororibus vidimus.
Sedresinmcdiofitlminimiimilludhincdifcimus, eodem zelo Carthaginis no-
vx incolas proCaji falute votafufcepifle,quo&Romani,de quibusidemSueto-
nius c. 14. Cum inproximm Campanice Infulas trajecijjeti votapro redituJujlepta

funt,
loading ...