Beger, Lorenz
Thesaurus Brandenburgicus Selectus (Band 2): Sive Numismatum Romanorum Qua In Cimeliarchio Electorali Brandenburgico Asservantur, Tam Consularium, Quam Imperatoriorum Series Selecta — Coloniae Marchicae, [ca. 1696] [Cicognara, 2757-2] [VD17 23:298286K]

Seite: 634
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/beger1696bd2/0128
Lizenz: Public Domain Mark Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
,\

6U NUMLSMATA

denotat,quod utNeptunum, ita &Imperatorem obtinere, Romani procul du-
bio hocNumifmate voluerunt indicare: Idque ebmagis, quod Infcriptio argcn-
teorum Confulatum fecundum,&Tribun. Poteft exprimit,qui honoresNeptu-
no nullo modo quadrant, fed absque ulla contradi&ione Imperatori tribui dc-
bent, oftenduntque juxta,Numifma fecundo ejus Confulatu eflc percuflum,qu6
Vefpafianus, tanquam alter Neptunus, Romam reverfus eft. Tanquam alter
Neptunus? inquit ARCH^EOPHILUS. Ita eft, refpondit DULODORUS,
non qubd Viftoriis Orbem Terrarum fubegerit, fed qubd mare, cum plerisque
Provmciis maritimis,& claftibus, contra Vitellium obtinuerit, adeo,ut prsclusd
Italia? maris ufu, vel fola fame fe Romam fuba&urum, fperare potuerit. Audi
Tacitum p. 754. Aquileja/ifti bellum, exfpeclarique Mucianumfubebat Vefpajia-
nus, adjiciebatque bnperio conJilium,quando /Egyptus,clauftra annon<?,Vecligalia
opulentijfmarum Provinciarum obtinerentur, pojje Vitellii exercitum ege/tate
jtipendii frumentique ad deditionem fubigi. Qua; illse Provinciai opulentirlims
fuerint, aperit alid loco idem Author. Quicquid Provinciarum Mari alluitur,
AJia atque Achaja tenws: jQuantum introrjw Pontum & Armenios patefcit, m
nomen Vefpajiani juravere. Agnofcis Neptuniam fortem in Provinciis mariti-
mis ? Sed alia accedunt. Fuifle Vefpafiano Mare, fuifle Clajfes, afler tio eft Fla-
vianarum partium apud eundem Lib.IIl. princ. Et Lib.II. dicitur: Mucianum
CLASSEM e Ponto Byzantium adigi jusjijfe, NAVIBUS verfum inltaliam,
mare claujurum, qiibd Vitellim in incerto futurm Jit,JiJimul BrunduJium,Taren-
tumque, & Lucania Calabriaque littora, infefth CL A SSIB US peterentur. Et
quid? Nonne alias duasClafles,Ravennatem fcil. &Meflenenfemperproditio-
nem Vefpaflano tradidit Lucilius Baflus, Vitellii Prajfe&us ? His omnibus eo
miferiarum Roma devenit,pra?cluso undique maris ufu, ut vix aliquot dierum
commeatusUrbi fuperfuerit,peritura; procul dubio, nifi Vefpafianus rerum po-
titus, annonam ex .ZEgypto fubmififlet. Ha?c cum ita fint: Ciim Vefpafia-
nus potentia maritima Urbis fatautrinque impulerit, & tam fame preflerit ini-
micam,quam annona recreaverit devotam,quid mirum eft, qubd eum, jam eti-
am Orbis Dominum, Neptuni maris Dei fimulacro infignierit populus, malo-
rum pert£fus,bonorum dulcedine inefcatus ? Verifimilia, fubjecit ARCH/EO-
PHILUS, & digna zeternitate merita memoras. ./Eternitatem, excepit DU-
L O D O R U S, Vefpafianus & affe&avit, & Gentilium perfuafione obtinuit. In
lequentium

Primo /Eternitas ad aram ftans, Solis & Luna? capita prasfert. Ad aram ftat,
pietate potiflimiim qua?renda: Capita Solis & Lun£ prafert, Menfbrum tem-

poris,
loading ...