Beger, Lorenz
Thesaurus Brandenburgicus Selectus (Band 2): Sive Numismatum Romanorum Qua In Cimeliarchio Electorali Brandenburgico Asservantur, Tam Consularium, Quam Imperatoriorum Series Selecta — Coloniae Marchicae, [ca. 1696] [Cicognara, 2757-2] [VD17 23:298286K]

Page: 645
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/beger1696bd2/0139
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
NUMISMATA 045

tuit, majoremque reddidit &puIchriorem, infcripfitque in eo,perfiecijfefie, ut
PopuloRomano jujjiccret. De hoo non minus, ac de Via,quid mirum, fi Popu-
lum alloquatur, meritumque fuum explicet, Populique limul applaufum libi
conciliet? De viis a Trajano reftitutis,locumGalenicitantPatinus,& Vaillan-
tius: Et nota funt verba Dionis: Multa, inquit, eaque apprimc necejjaria adifi-
cavit, cujm generis Jiint VI/E &c. Ita & alibi de Paludibus Pontinis, verius
quas Via, antea Appia dicla, a Trajano reftituta eft, & norrien meruit: Iisdem
temportbm, inquit,jiravit PaludesPontinas lapidibm, exjlruxit juxta VIA S adi-
jicta, pontesque magnijicentijjimos fiecit. Sed non Viam tantiim, lmb & Aquam
de fuo nomine appellavit, id quod fecundo Numifmate docemur.

Aqjam Trajanam lego, inquit ARCH/EOPHILUS,videoqueFIu-
vium fub fornice decumbentem. Quid hoc? An flumen deduxit Trajanus?
At duclus AquseMartiiE, vetuftate collapfos, eum reflituifle, Illuft. Mediobarbus
ex f rontino obfervat. Si Frontinum audias, refpondit DULODORUS,
AquamMartiamnon Trajanus, fed Nerva reftituit. Nec hoc tantiim, imo &
clarilfimamNumifmati noftrolucem aftundit: Anionefiumine,2\t,caterasaquas
vitiatas; ideoque omnes placuijfe dijcerni, ita ut inprimis M a r t i a potui tota jer-
virct,& deinceps rehqu£,Jecundum Juam quaque qualitatem aptis ujtbm ajjigna-
rentur,jicut Anio vetus pluribm ex caifs, quo intcrior excipitur mmm jalubris,
in hortorum rigationem, atque m tpjuts Urbts Jbrdidiora exiret minijieria. Ex
his, fubjecit ARCH/EOPHILUS, fub flumine in Numifmate expreflb Anio-
nem intelligi pofle, deducerem, fiTrajani id meritum fuiflet : Cum autem,
Frontino aflerente, Nervs fuerit, nondum acquiefcere pofliim. At facies, in-
quit D U L O D O R U S, ubi & reliqua audieris: Nec jatis fiut Pnncipi nojiro,
inquit, caterarum rejiituijje copiam,&gratiam,Anionis quoque novi vitia exjcin-
di pojje vidit; omijso enim jiumine, repeti ex lacu, qui e/t juper vtliam Neronta-
nam Sublacenjem,ubt limpidisjima ejt, jujfit. Adhuc, excepit ARCH/EOPHI-
LUS,Nerva: meritum video; Atnunc Trajani videbis,refpondit DULODO-
RUS; ILec tam fielixproprietas aqua, pergit idem Author, omnibm dotibm aqua-
tura Alartiam, copia verofiuperatura, veniet in locum dejormis tliim & turbtda.
Veniet, inquit, adebque non obfcure indicat non Nervam, fed Succeflorem
ejus, opus perfecturum; Et ne dubites quis ille fit,addit: Novum Imperatorem,
C;esar2m NER VAM TR Ajf ANUM Augustum, prajcrtbente tttulo. Vi-
des ARCH/EOPHILE,Opus hocNervam non perfeciffe,fed perficiendum
Trajano rehquifie: Vides, quo fenfu P. Viclor in Topogr. Rom. cap. 4. Aqu£
MartiapartemTrajanm in Aventinam derivaverat, undc Trajana difta ejl.
Vides fluvium alium,nonefle,ac Anionem, nonturbidum illum, fed lacu de-
puratum,& fi de fornice quseras, fub quo cubat, Arcum ego dixerim, vel fpe-
cum, per quem ducebatur. Ita Claudiam per Arcus Neronianos duclam,
idem Frontinus author eft.

Pinna?,inquit ARCH/EOPHILUS,qua3 arcum hunc coronantmihi ad-
huc dubmm movent. Non movebunt, regeflit DULODORUS, fi confideres,
Anionem novum per fupremum aquarum fpecum, ad Urbem perduclum. Id
non certiore argumento didiceris, quam ipforum Aqua^ductuum infpeclione,
quos EmditiilimusRaphael Fabrettus, de Columna Trajani, cap. IV. pag. 103.
vulgavit, quem & p.301. & feqq. de Numifmate quarto confulere poteris. Por-
tum Anconitanum, excepit ARQTEOPHILUS, eo deIineari,communis Re-
centiorum opinio eft,quam &Cel. Vaillantius, nifi fallor,retinuit,inPr£eftantio-
nbus fuperiore adhuc anno denuo publicatis. Fabretto obfervante, refpon-
dit D U L O D O R U S, Portus Anconitanus Infcriptione excluditur, exftiucius,

Mmmm 3 Traja-
loading ...