Beger, Lorenz
Thesaurus Brandenburgicus Selectus (Band 2): Sive Numismatum Romanorum Qua In Cimeliarchio Electorali Brandenburgico Asservantur, Tam Consularium, Quam Imperatoriorum Series Selecta — Coloniae Marchicae, [ca. 1696] [Cicognara, 2757-2] [VD17 23:298286K]

Page: 649
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/beger1696bd2/0143
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
JLODCte
nbus vitibus ba-
;ufti Provinciaft
gionali patet.pr,.

ani,quorumNu.
non erat? Credi.

fecundo,anRo,

aenimDioappo.

aJcjuspedeSftn
]uit, po/lqumh
eque pencukn^
erlatum e/iy&dn.
iam deduxit. k{

jP R. redaila^
hamafiri, Regif
reliffurimquoW
{r,cuminMefopc
)potamia, quas

whabiturumAf^
Ettandem,^

jiiam transdoc^
nnagnapf^t
lubitemiNift^

IMPERATORUM. 049

faIlor,tres adlmperatoris pedes jacent,ciim tamen dua? tantiimin infcriptione
memorentur. AnArmenias, qmedua; fuere, duabus etiam figuris expreflas
credam? Me judice nonfacies,regetfitDULODORUS. Unicaenim figu-
ra,eaque media tantiim,cui Imperator pedem imponit,Regionem denotat, re-
liqute dua?, Fluvii funt. At Mediobarbus, repofuit ARCH/EOPHILUS,unicum
tantiim fluvium agnofcit, id quod etiam infcriptioni convenire videtur, quse
duas Regiones memorat. Mediobarbum hic errafle, refpondit D U L O D O-
RUS, ocularis infpe&io, teftis omni exceptione major,evincit; Non enim ea
tantiim figura,qu£ ab Imperatoris tergo vifitur,umainfignitur,fed& earum al-
tera, quse coram eo, quasque Mediobarbus Captivos interpretatur, ciim tamen
fola figura intermedia captivi rationem habere poflit, Mesopotamiam innu-
ens,Regionem inter duos fluvios,Euphratem tkTigrim, jacentem. Hac ratione,
excepit ARCH/EOPHILUS, Armeniarum in figuris nulla eft mentio. Id mi-
rum non eft,refpondit DULODORUS; Trajanus enim, ciimMefopotamiam
in poteftatem P.R. redigeret, non ampIiusinArmenia,fed in Mefopotamia fte-
tit. Sed ultra tendimus, cum ipfo Vi&ore.

InfecundoNumifmate etiam ARABIA ADQVISITA ja£tatur,mu-
liereftolata, fmiftra calamum odoratum, ut volunt, tenente, dextraautem ra-
mum Thuriferum prstendente, cum adftante ad pedes Camelo. Camelo?
fubjecit ARCH^EOPHILUS: At figurahsec Struthiocamelo propior vide-
tur. Si probe examines, inquit DULODORUS, non videbitur. Dimidiatus
tantiim apparet, non obfcura tamen funt&alterius dimidii veftigia. Accedit,
quod Struthiocamelus, licet fortafle etiam in Arabia reperiatur, Plinio tamen
tefte, Africce & i£thiopi£ animal, Camelus autem Arabia? etiam in tertio Nu-
mifmate fymbolum fit. De Arabia acquifita funt verbaXiphilini fub Trajano:
Per id tempus, inquit, Palma, Prafecltis Syria, cepit eam Arabiapartem, qua Pe-
tram attingit, redegitque in ditionem Populi Romani: Ammianus L.XIV. c. 27.
Arabiam, inquit, Provinci^ impojitu nomine,Recloreque attributS, obtemperare
Legjbws nofiris Trajanus compuht Imperator,incolarum tumorefape contuso,quum
glorioso Marte Mediam urgeret & Parthos. Parthorum, inquit ARCHiEO-
PHILUS, mentio eft in quarto Numifmate. Ambitiofa Infcriptio,refpondit
DULODORUS,REX PARTHIS DATUS, fatis Numifmaexplicat,
eique afliftit Dio ex Xiphilino: Trajantis metuens, inquit, ne Parthi quoque ali-
quid molirentur, Regem eh dare confiituit. Itaque ut Ctejiphontem venit, convo-
cath in magnamplanitiemRomanis omnibm, Parthhque, qui tum aderant, excel-
fum Tribunal confcendit. Ibi apud eos deRebus a fe gejiis gloriatur, deinde PAR-
THIS REGEM PARTHAMASPATEN DESIGNAT, eique Diadema
imponit. Quid magis ad Numifma dici poflet? Unicum dubium reftat, fubje-
cit ARCH/EOPHlLUS; Utra figura, an fupplex, an autem Tribunali adftans,
Parthamafpates fit? Figuraftans, excepitDULODORUS, ejus enim capiti
Trajanus manum admovet, tanquam Diadema impofiturus. Quid autem figu-
ra fupplex? qua?fivit ARCH^EOPHILUS. Parthia videtur,refponditDU-
L O D O RU S, Regem ab Imperatore recipiens. Placet opinio, inquit A R -
CHiEOPHILUS,namapudBi£Eum hanc figuram Corona turrita infignem
vidi; InNumifmate noftroregeflitDULODORUS, turrita non eft, fedpi-
leata, qualis & in aliis lugens. Sed quid ego Parthiam folam jatto, cum in Nu-
mifmate quinto, lemmate multogloriofiore, REGNA ADSIGNATA le-
gantur? An prasterParthos, inquit ARCH/EOPHILUS, adhuc aliis Genti-
bus Reges dedit Trajanus ? Prater Parthos, refpondit D U L O D O R U S, Eu-
tropius etiam Albanis Regem aTrajano datum memorat: Et quis de tertiodu-

Nnnn bitaret»
loading ...