Beger, Lorenz
Thesaurus Brandenburgicus Selectus (Band 2): Sive Numismatum Romanorum Qua In Cimeliarchio Electorali Brandenburgico Asservantur, Tam Consularium, Quam Imperatoriorum Series Selecta — Coloniae Marchicae, [ca. 1696] [Cicognara, 2757-2] [VD17 23:298286K]

Page: 655
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/beger1696bd2/0149
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
LUS,cumStelIaSi

easiHadrianoa,

ue&Sceptr60rbis
lrachmumeft,^
auteminfigna^

Cdicerenonaub,
i iortasfis affundet,

IM P ERATORUM. 6*55
prafert, an Serpentem ? Ita ha£tenus,inquit DULODORUS, nec abs ratione,
ciim etiam in Augufti Nurnifmatihus, Afia perSerpentes dcnotetur. Cel. Vail-
lantius tamen hic non Serpentem, fed Acroftirium agnofcit, eadem interpre-
tatione cum navis roftro & temone, quod fcilicet Afia non nifi navibus adiri
poffit. Notandum non unam Orbis partium, fed eam hic fub AJia intelligi de-
bere, qua? vulgo Minor audit, & Provincia Proconfularis fuit. In tertio Numi-
fmate eftAFRicA,Elephanti probofcide infignis,dextraqueScorpium fuperpa-
nario protendens,finiftraCornucopis tenens, qua? fymbola fertilitatem & ipfa
adumbrant.

An & Scorpius ? excepit ARCfLEOPHILUS. Omninb, refpondit D U-
LODORUS, id enim ex fimulacrisMithra? apparet, in quibusScorpius mem-
bro Tauri genitali apponitur. ./Egyptus, quajinquarto Nummo radiat, Si~
ftrum Ifidis prstendit, fmiftra calatho fpicis referto innititur, affiftente coram
Ibide. Siftrum ad Religionem pertinere, & fub calatho fpicis referto fertilita-
temRes^ionis adumbrari, nemo opinor negabit; De Ibide dubitaverim, fub-
junxit ARCHiEOPHILUS. Athunc, regelfit DULODORUS, ^gy-
ptiis facrum effe,exHerodoto,aliisque conftat.

Nilus in quinto Numifmate & ipfe cornucopia? prasfert, qubd inundatio-
ne fua ^Egypti fertilitatem promoveat: Junclos habet, hinc Crocodilum, inde
Hippopotamum, notiffima inNilo monftra, dicam, an animalia? Daci a fuc-
cedit, inquit ARCH/EOPHILUS, &quidem ex Numifmate magni moduli.
Id rarum eft, refpondit DULODORU S, quanquam Daclx fimulacrum nec
rarum fit, nec obfcurum. Daciam Augufti Provinciam fub Trajano vidimus.
Montibus infidet, ad defignandam Regionem montofam: Signum Legionare
tenet, qubd Romano praffidio teneretur: Siniftra ramum procul dubio Olea?,
eumque ob pacem, Romanorum fub imperio, fibi reftitutam. Servitutis hxc
indiciafunt,fubjecit ARCH/EOPHILUS, uti&in feptimo,ubi Hispania
montibus incumbens Oleam pratendit, aflidente ad pedes Cuniculo, animali
formidolofisfimo; Multo aliter Germania, excepit DULODORUS, quai
oclavo in Numifmate&Haftam&Clypeum jactat,non alia ratione,quam qubd
bellicofiftima Gens,etiam Romanis rerum faftigio potitis, fortitudinis gloriam
fibi afferuerit. Locus hic effet Germanorum Panegyricum pertexendi; Sed
Heroica fanguinis virtus, etiam noftro tempore, omnes laudantium vires exfu-
perat.

Non hoc, inquit ARCHiEOPHILUS, expe&o, fed rationem,cur Re-
giones in Hadriam Numifmatibus fint expreflk? Duplex eft, refpondit DU-
L O D O R U S, vel qubd eas inviferit Hadrianus, vel qubd beneficio aliquo eas
affecerit. Germaniam invifit anno Imperii VL V.C. 875- Hifpanias petiit an-
no Imp. VII. V.C. 876'. Afiam V. G 877. Africam anno Imp. X. V. C. 879-
gyptum anno Imp. XV. quando &Nilum navigans Antinoum amifit. Sedquid
ego his immoror, cum tamen veftigia & peregrinationum, & beneficiorum Re-
gionibus collatorum, etiam in fequentibus fe fiftant?

LODORUS>

emcultu&itat»

g# Inpri.no
loading ...