Beger, Lorenz
Thesaurus Brandenburgicus Selectus (Band 2): Sive Numismatum Romanorum Qua In Cimeliarchio Electorali Brandenburgico Asservantur, Tam Consularium, Quam Imperatoriorum Series Selecta — Coloniae Marchicae, [ca. 1696] [Cicognara, 2757-2] [VD17 23:298286K]

Page: 701
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/beger1696bd2/0195
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ithina cele.
16, in Cara»
•HTpiou pot*
□n. ChYy

oribus pr$.
Annuis Le-
, ne quid de
•ftant.

S, & vel hoc
ifuit? Fuit?
at. Attico-
tinus L.lX,a
;ffam memo-
mnc Atheni-
focih Athe-
) Palladis ra-
to adhuc dis-
liquis, inquit
itiis meritum
rventu fuoju-
it. Quartum
infibus, ut vi-
Eft,refpon-
m legitur,ErH
ium non Pra-
rSPANHE-
ini felectis In-
Imb&ul*
errimumGrs-

refuiffe,fupra
)RUS,dequo

m, contra Par-
re concinnius»
mit ARCH^;
3-uine madenti)
^DULODO-
^er. Harduinus

sjaiqn rmprA"
pHILUS,pa-
immum efle^
tis e)us fcder
teftem agnoic°
bismaritim^x

IMPERATORUM.

701

Primum apud TriftanumT. It jam traditum, etiam inCimelioRegio eiTe,Rev.
Harduini affertum eft. IOTAIOEIOAEITQN infcribitur, exhibetque DeumLu-
num. Juliopolis, regertit ARCHttZOPHILUS, fi Plinium audis, in Bithynia fuit.
EtDeumLunum,inquitDULODORUS,inBithynia,nonminus acaliisOri-
entisRegionibuSjGalatia, Pifidia, Caria, Syna, cultum, Numifmatum fide oon-
ftat. Sed quid Deus Lunus ad Caracallam ? interrogavit ARCH/iXDPHILUS;
Ei in honore fuit,refpondit DULODORUS, Spartiano enim tefte,<r#w kerum
bellum Parthis vellet inferre, atque hibernare Edejfe, inde Carras L u N1D e i gra-
tid venit. Inde fane credibile eft, Dei Luni prsfidio etiam Juliopolitas Impe-
ratorem commendaffe: Nifipotius, exfolito adulationis genio, fubDeohoc
ipfum Caracallam agnofcas. Illud notandum, in capite Dei, non Lunam, ut a*
pud Vaillantium, fed Calathum confpici. Calathum video, excepit ARCH^E-
OPHILUS, & nili fallor etiam facies aliquid ex Caracalla trahit. Sed quid
fecundumNumifma,quod SEPAIKH2 OTAniAS infcribitur, figuramque cum
lceptro togatam exhibet? Serdica five Sardica, regeflk DULODORUS,
UrbsThraciar mediterranes fuit. Cognomen OTAITIA2 a Trajano accepit.
ln Nummis Patinianis, eidem Caracalla; dicatis, exhibet vel ^fculapium, vel
Deum, anlmperatorem? fedentem. Imperatorem in fuo agnofcit Rev. Har-
duinus, innortro figura ftans, quin Serapidis fit, nihil dubitem aflerere; Licet
enim calathum injuria temporis abftulerit, idem tamen Serapidis, haftam trans-
verfam tenentis, dextramque elevantis, habitus eft in Nummis Antonini Pii,
Trajani Decii, & Poftumorum. De Serapidis cultu, vicina; Msefise Numifmata
teftantur,&ne fruftra dextram attollat, lauream Caracalta porrigit, in Parthos
profetturo,tanquam favore fuo Victoriam fponderet, qua; tamenfraude poftea
obtenta eft. Tertium Numifma nec Patino, nec Harduino vulgatum, Prufaen-
fium eft, exhibetque templum, Caracalla; honori dedicatum; minore merito
qukmTarfus,Metropo!is Cilicise, qua? quarto in Numifmate duo templa., alte^
rum Severi, alterum Caracallas, offert.

Unde hoc colligi poteft? fubjecit AROLEOPHILUS. Ex adje^is Epi-
thetis 2ETEPA2 & ANTQNINIANH2. Severa dickur a Severo: Antoniniana
abAntonino,qua3 nomina,ut 6cHadriatia,&cAIexandrina, a totidemlmperato-
ribus, quorum beneficid vel reftaurata, vel ornata fuit, in Numifmatibus Tarfo
dari, jam dudum obfcrvavit Per-Illuft. SPANHEMIUS, qui omnino videri
meretur in Tertia adCeleberrimum Morellium Epiftola, ubi rem luculenter, ut

Tttt 3 folet,

primuiu
loading ...