Beger, Lorenz
Thesaurus Brandenburgicus Selectus (Band 2): Sive Numismatum Romanorum Qua In Cimeliarchio Electorali Brandenburgico Asservantur, Tam Consularium, Quam Imperatoriorum Series Selecta — Coloniae Marchicae, [ca. 1696] [Cicognara, 2757-2] [VD17 23:298286K]

Page: 725
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/beger1696bd2/0219
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
IM P E R ATOR U M, fcf

CHifiOPHILUS, fupra diclum eft; de Minerva Sidetanorum memmi Te eX
Strabone docuifle, cujus verba; 2ir)Nn KvpLoim oi%omg, 11 A^voHg 'Iepo'v> Side»
inquit, Cum<torum Colonia, ubi Minerv^e ejt acks. ita nec de malo Punico
dubitem, ciim "Eihv malum Punicum denotare, in confelioiit. An autein Side-
tani, an Pergenfes Numifma iignarint, id vcro dubium eft. At, refpondit DU-
LODORUS, annon utrorumque authoritate poterit effe fignatum? Si tamen
alteri id tnbuere mavelis, quidni Sidetanos pneferas,quos non nomen tantum»
non tantum fuperior locus,fed & malum punicum eligendos fuadet? beeundum
Numifma OrbemRomanum, imo Orbem terrarum Vicloriis peragratum,Gor-
diani in manu oftentat. Odejjeitce id iignaverunt. Odejjm Civitas Mceiia? m-
ferioris fuit. Cel. Patinus, mquit ARCHtEOPHILUS, Urbes Mcefia? m
Gordiani Nummis frequenter, ait, occurrere > arbitraturque percuffos> ciim, ut
Capitolinus'narrat, per Mccjtam Gordianm iter jaceret. Refte fentit, refpon-
ditDULODORUS, licetemm Vi&ona Sphsera; infiftens Orbem Vi&onis
fubaclum, adeoque Perfas devi£tos arguere videatur, ratio tamen effe poteft»
quod ex itinere, & apud ie actis,etiam reliquaOdefleita? vel conjicerent vel vo-
verent. In Mcefia certe Viciorias orfus eft. Fecit iter m Majiam, inquit Ca-
pitolinus, atque in ipjo procmclu, quicquid hoftium in Thracm Juit, dekvit,Juga>-
vit, expulit atcjue jummovit. Inde per Syriam in Antiochiam vemt, qua d Perjis
jam tenebatur. Olic jrequentibm praliw pugnavit & vicit.

In tertio Nummo Marcianopolu, ejusdem Mcefae Urbs, Gordiano togato
fuper aram fidem jurat. Marcianopolim a Trajani Sorore conditam, Ammia*
nus teftatur, L. X X V11. A Trajano Eedificatam m Sororis honorem, quod ei
Vas aureum, eo loci in fluvium delapfum, rurfus emeriifletjornandes de Rebus
Geticis cap.XVI. memorat. Hax ad Numifma nihil, excepit ARCH/EQ-
PHILUS, quin potius de Genio Urbis doces, quem ftolatum & turritum, & a.
tergo Cornucopise ornatum cerno. Nihil utique Mc obfcurum eft, refpondit
DULODORUS. Caput tunitumUrbis munitiones: Corpus ftoIatum,pacifi-
carn mentem": Cornucopia?, Regionis ubertatem defignat. Metropolk Jornandi
dicitur: EtMetropolis quidni munita fit? Gordiano homagium prseftat, quidni
igitur pacifica ? De Mceliarum fertilitate eft locus Virgilii Georg, L

— — Hyberno hetijjima pulvere farra
Latm ager. Nulio tantumJe Moesia cultu
Jaftat. — —

Ad quem locum Servius : Conftat, inquit, Majiam cifca culturam ejfe cliYigen-
tem: Sednon ei cultmfum tantum prodeji, quantum hyberna Jiremim & ffirtiW
dum Soljlitium. Majia autem provincia ejt Thraciarum,vicina Scythice. Coro-
nam Gordianiin pofterioribus radiatam video, excepit ARCHiEOPHlLUSj
in piimo autem Lauream. Lauream refpondit DULODORUS, vi£torias mt^
ruere, quas procul dubio jam contra Perfas obtmuerat, ciim Numifma percute^
retur. Corona radiata in Orientem proficifcenti Solis fulgorem eircumpofuit,
quod tanquam oriens Sol>quocunque procederet, fubjeclas terras coliuftratu»
rus effet. Sed alia fubeunt.

Yyyy $

Ad
loading ...