Beger, Lorenz
Thesaurus Brandenburgicus Selectus (Band 2): Sive Numismatum Romanorum Qua In Cimeliarchio Electorali Brandenburgico Asservantur, Tam Consularium, Quam Imperatoriorum Series Selecta — Coloniae Marchicae, [ca. 1696] [Cicognara, 2757-2] [VD17 23:298286K]

Page: 791
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/beger1696bd2/0285
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
^efarea natet „
'ldent^hanc

^den?,Dl0cjP;
Nl™ilmape

™>fed Cartha».
riephanti proboicj.
i«o, mdubitatisA
pecuniamKartk

1 e"im Decennali
ln fecjuentibus

rtus inUrbibusvei
n ports frontilp
m Caffari fpon*
•igit. Argute,i»
ntilium connotaj
ibet, excepitDi;
nilitariapra»

unomun^

IMPERATQRUM. 79l

Elegans, exeepit ARCH/EOPHILUS, eft capillorum ornatus, fed averfa nihif
ran continet; Venercm enim Victricem, cumPomo Paridis, venuftatis indice,
in AuguftarumNummis jam fepiufcule vidimus, adeo ut vel hinc conftet, nec
quod maritum ad bella fecuta,nec quod eum viciffet, fed ob folam forma; glo-
namNumifma percuffum eife. Quid autem litera; adje&se? 'OuSh o>'£co, inquit
DULODORUS,mfi ex eo,quod fubfcriptsS.M.N. fignatumMonetamNi-
comedia? fignificant, etiam rehquas ad Nicomediam referas, id quod ex primo
monogrammate, junctis fcilicet N. &K. fortafse conjeceris. Quid aurem jun-
clum Vc & L. in rnedio: quid denique XG in flne, ne conje&ura quidem affe-
quor. XC, excepit ARCHiEOPHILUS, Chriftum folet denotare, quid au-
tem hic in Nummo mulieris Ethnicse ? Felicior Oedipus rem folvat, refpondit
DULODORUS. Nosadaliatranfimus. SubConftantio&GalerioCaifares
facli funt

FL. VAL SEVERUS,

Et Maximinus Daza. Severi Numifma aureum, quale propofitum eft, an ha-
ftenus infpeftum fit, dubito. IHuft. certe Mediobarbus nullum habet, inde-
que raritatem noftri fi metiaris, non refragabor. Percuffum id eft, antequam
adhuc Augufli titulum afliimliffet, quem in asreisquibusdamNumifmatibus pra>
fert. AverfaHercuIem,Auguftorum&Ca^farumConfervatorem,exhibet. An
in honoremMaximianiHerculei? fubjecit ARCHiEOPHILUS. Non dixe-
rim,regeffitDULODORUS,potiusciim Severus Italia?& Africa? pnefuerit,
Africse autem Deus Hercules feratur fuiffe, occulte limul Poteftatis limites fuli
Hercule connotari credideris; Sub Auguftis,Conftantium&Gakrium: fubGe-
faribus, ipfum Severum & Maximinum Iatere, ex hiftoria planum eft. Notan-
dum,infit ARCHyEOPHILUS, Herculem hunc nonclava tantum&Leonis
pclle, fed & arcu infignem effe. Arcu eum Stymphalides petiiffe, ex Mythogra-
phis & antiquismonumentis patet. De his alibi, inquit DULODORUS;
In fecundo eft Virtus Martia Augustorum &C/esarum,fub Marte gradivo,
tropauim ferente. Martia Virtus, excepit ARCHZEOPFIILU S,his tempo-
ribus Auguftorum prazcipua videtur fuiffe,furgente hoftium invidia,non exter-
norum tantiim, fed & internorum. De Virtute Augg., Conftantii videlicet &
Galerii Maximiani, nam hos intelligendos ex Caffaris cognomine patet, jam fu-
pra vidimus. De Virtute Severi, Expeditionem contra Maxentium adferrem,
nifi Tyranno Imperium fimul cum vita ceffiffet Quid fides Militum? quxfi-

vit

-i


n

A

4
loading ...