Beger, Lorenz
Thesaurus Brandenburgicus Selectus (Band 2): Sive Numismatum Romanorum Qua In Cimeliarchio Electorali Brandenburgico Asservantur, Tam Consularium, Quam Imperatoriorum Series Selecta — Coloniae Marchicae, [ca. 1696] [Cicognara, 2757-2] [VD17 23:298286K]

Page: 841
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/beger1696bd2/0335
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
[ovinum,&f

whcc?fct'b'

PH&H

effor,V^cum ,
iIII.diesXlX.cuni;

. legitur impci*
i honore an*»'
EOPHILUfi I»
o"sPoteft«e^
is.cumMag-»'

,hi filia, Ubc

tntinopolisr c„j
nobconcorai'0

)3rerPonaitDu

IMPERATORUM. 84i
R U S; Is enim dum viveret, Theodofms armis, quibus in Numifmate ornatur,
ferendis adhuc impar erat. Potius eft, ut Concordiam vel cum Honorio, vei
cum Plac.Valentiniano,OccidentisImperatoribus,intelligas,quorum Ille anno
423. mortuus, Hic poft patrem a Theodolio in Occidentis Imperium rcdu-
ftus, difponfataque & ducta Licinia Eudocia, ejus Gener factus eft. Sed quid
Viftoria? interrupit ARCH/EOPHILuS. An ad Gothos& Attalum pertineat
ab Honorio captum ? Si ad Theodofium &Hononum Concordiam referas,in-
quit DULODORUS,adhosrefpicere poteris; Si autemadConcordiamTheo-
dofii & Plac. Valentiniani, Vi&oria hiec pertinere poterit ad captum Johan-
nem, de quo mox dicemus; Tunc cnim Auguftalia infignia Theodofius Placi-
dio Valentiniano milit. Ad eandem fane,etiam Numiima quintum referrem,
ciim minus fimulacrum procul dubio Placidii Valentiniani fit, ejusque juventu-
tem adumbret. Reliqui Nummi vel Vota exprimunt, vel Vi&orias, veJ deni-
que dignitatem & honores. In tertio Theodolius,ImperatorXXXXII. voca-
tur,&Conful XVII. Conful XVII.Theodofius faftus eft anno 43o,cum autem
cum eodem numero, in alioNumifmate,non honoslmp. XXXXIi,ut in prcpo-
fito, fed XXXII, eiConfulatui jungatur,conjeclura non futilis fubit,Nummum
noftrum ad annum443. pertinere,quo&Mediobarbusretuiit; anno 444. Nam
non amplius Conful X VII. fed X VIIi. infcribebatur. Ita & Vota in fcundo
Numifmate XXX. Mult. XXXX, & in quarto XXXX, qus Vicloria globo 111-
fcribit, aperte arguunt, illud ad annum Imperii Tricelimum, quo Tncennalia
foluta funt,pertinere; pofterius autcm ad annumlmperii XXXX,qu6Quadra-
genalia foluta, Hunnique, Theodolii Provincias vaftantes, per duces rcjecti
funt. Crucem, infit ARCHiEOPHILU S, globo impofitam, video in Nu-
mifmatibus fecundo & /£t//0,Conftantinopolis pra^ferri manibus,adjectumq; eft
Orientis fidus; At, annon Heraclius Crucem invenit? Non invcnit, rege/fit
DULODORUS, fed a Perfis reccpit. InvenilTe id Helena traditur, Con-
ftantini M. mater, indeque plerique non Pofterorum tantiim, fed & Succefib-
rum eam jaclant, non mmus ac Chrifti Monogramma, quod jam ist-pius vidi-
mus, & etiam in Numilmate quarto adjectum eft. Clarisfime autem Crux in
Nummo fexto vifitur, ubi Vi&oria eam pKEferens Vot. XX. Mult. XXX. in-
fcribitur: Indeque conftat, Anno Imperii XX. id percufium efle, quo Vicen-
nalia Theodofius folvit. De globo Crucigero, qualis in fecundo & tertio Nu-
mifmate vifitur, agit Cel. Patinus in Impp. p. 500. De Theodoiio haclenus,
fubjecit ARCH^EOPHILUS. An &Johannis Numifma pratfo eft ?

JOHANNES)

ww'7 »11

ms 1

COMOB/,

,0oooooo°°0

Excepit DULODORUS,in propofito exhibetur, licet res expreffie ejus hi-
ftorics minus conveniant. Honorio mortuo, cujus Commentanorum Scriptor
fuifle traditur, adjunftis fibiCafl:ino& Aetio, Occidentis Imperium invafit; Sed

Ooooo poft
loading ...