Beger, Lorenz
Thesaurus Brandenburgicus Selectus (Band 2): Sive Numismatum Romanorum Qua In Cimeliarchio Electorali Brandenburgico Asservantur, Tam Consularium, Quam Imperatoriorum Series Selecta — Coloniae Marchicae, [ca. 1696] [Cicognara, 2757-2] [VD17 23:298286K]

Page: 842
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/beger1696bd2/0336
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
84z NUMISMATA

poft oclodecim menfes in purpura exattos, ab Afpare captus, truncataque de-'
xtra, neci traditus eft. An etiam Caftinus & Aetius, quadivit ARCH/EOPHI-
LUS, Auguftaii honore fulsere? prster Hos enim ajohannis partibus non vi-
deo quifteterint, cum tamen trium Auguftorum in Numifmate \ icloria cele-
bretur. Et quid? an NumifmaConftantinopoli eft percuflum? NonConftan-
tinopoii,refponditD ULODOR US, fed mOccidentis quadam Urbe,aliteris
Co. incipiente, id quod jam fupra monui. Quod ad tres Auguftos attinet,
id fortafle de Caftino & Aetio non abs ratione mtellexeris, ciim abfurdumnon
videaturjohannem in anguftiis conftitutum, communicato cum iis,a quibusid
acceperat, Imperio, fidem eorum adftri&urum fuifle. Ciirn autemHiftoria
taceat, Ego potius fub tribus Auguftis,Theodofium&GalIam Placidiam intel-
lexerim; Cum enim Johannes, non tantiim Augufti nomen fibi a Theodofio
confirmari, per Oratores petient, fed etiam Ducem Theodolii Ardaburem, for-
te captum, humaniter habuent, quidni credatur & iisdem, licet hoftibus fuis,
Auguftalem honorem voluifle tnbuere? eaque fua obfervantia fibi amiciores
reddere? Hoc li ftatuas, facile & Vi&onse baiis exfurget, ciim utique hac con-
junctione facile quosvis Impeni hoftes proculcan pofle, incongruum non ftt, fi
pra^ fe tulerit. Sed obtinuit Valentinianus, cujus mater

GALLA PLACIDIA

Fuit. Annon ad hujus matrem, infit ARCH^OPHILUS, Theodofii Magni
Uxorem fecundam, hoc Numifma pertinet? Ejus fane in hiftoria idem nomen
legitur. Non nomen tantiim,regeflitD ULODORU S, fed & typus, & res
expreflis confiderari debent. Idem hic averfs typus eft, qui fuit & Theodofii
Junioris, uti fupra vidimus, a quo Galla Piacidia, Placidii Valentiniani mater,
Augufta difta eft. Adde, quod nec V ota XX. matri, fed omnino filia? conve-
niant; Mater enim Theodolio junfta, poft paucos Auguftalis faftigii annos, ex
puerperii doloribus obiit, at filia, ciim diu varias fortuna? vices fuftinuiflet,
non tantiim Conjugem Imperatorem vidit, fed & fratre Honorio jam mortuo,
Augufta titulo, anno 424. donata eft,eoque deinceps annis viginti fex continuis
fullit, mortua anno 451. vel proximo. Si res ita fe habeat, excepit ARCHJi-
OPHILUS, de Perfona non amplius dubitem, imb&Numifma adannum 444.
pertinere, ex Votis Vicennalibiis folutti rite collegero. Velim tamen fcire,cur
Vi&oria Crucem prsferat ? Augufte fidem exprimit, repofuit DULODO-
RUS, de qua Gregorii Eliberitani Epifcopi Libellus exftat. Viclona autem
procul dubio ad eam refpicit, quam dejohanne obtinuit,&qua Imperium Oc-
cidentis recuperavif. Hsec fane medium fuit, ut quiete pofthac fidem Chri-
ftianam tueri, & pra fe ferre poflet. Et quid fi Viftoriam ab Oricnte, Theo-
dofii videlicet viribus, fub aftro arbitreris expreflam? Sed filius

PLACID,
loading ...