Beger, Lorenz
De Nummis Cretensium Serpentiferis Disquisitio Antiquaria: Qua Cretensium Ab Asia, Asiaticorumque à Serpentibus credita Origo adstruitur: Indeque & Numismatibus serpentiferis Antonii Et Augusti, Aliorumque sua Lux affunditur — Coloniae Marchicae, 1702 [Cicognara, 2759-3] [VD18 14394359]

Page: 22
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/beger1702/0022
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
22 DE NUMMIS

posTe> slipra equidem fasTus slim : cum autem Cretenses eam ab Apolline se
didicisTe gloriati smt , quid aliud indicarunt, quamab Orientalibus Asrje in-
colis se eam didicisse ? Apollo enim Sol est, qui ab Oriente surgit, & mde
Orbem transit, quique ideo jaculandi arte censetur excellere, quod radii So-
lares sagittarum rationem obtineant. Sol sane in Creteniium Numismate
quarto, alserti testis videtur omni exceptione major. Quicquid autem sit,
Orientales jaculandi arte celebres fuiiTe,adeo verum est, ut etiamNumisma
Persicum fagittarii nomine fuerit appellatum , id quod lllustriiiimus Span-
hemius ex Plutarcho docet, qui simul & de Parthis luculenter, quibus ad-
dere potes & Armenios ex Numismatibus Antonii. Recordor, inquit ETA-
STES,dt si deNummisLaodicenstum tantiim hic sermo foret, jam aliquem
mihi typi sensum viderer elicere poste : scilicet Astaticorum ftdem & con-
cordiam, quae utique secundum haftenus dicfta colligatis serpentibus pra?-
figurabitur,Parthorum, utpote acerrimi subProconsulibus Appio &Cicero-
ne hostis, Vires bellicas adeo cohibituram, ut pacem colere neceste habituri
stnt, id quod non arcu tantum intra Coritum quieto; sed & eiftfto cadu-
ceo videbitur adumbratum. Quod de fide & concordia Astaticorum memo-
ras, inquit DULODORUS, admittere postem. Sub Corito atitem & arcu
haftenus non Parthos , sed ipsorum Proconsulum Vires intelligerem, eo
quod & Cretenses sub stmili Corito utique non vires hostium, sed vires suas
prsefigurarint. Proconsulttm in exercitu non paucos sagittarios fuiste, vel
inde constat, quod Cicero, cujus honori alterum Laodicenstum Numisma
percustlim est, Pindenistum horum opera ceperit. Ita enim Epist. IV. Lib.
XV.adM. Catonem. ConfeBk his rehus ( Amanierifibm fcilicet deletis ) ad oppi»
dum TLleuthero-Cilicum Pindenijfum exercitum adduxi, rvalio& > fojfa circumdedi>
sex Cafellis caflrisque maximis fepf aggere^ui neisyturri bus oppugnavi, ufusque tor-
mentismultisiMUL^IS SAGIlYARIlS, magno lahore meo', fne ulla mole-
fia fumtuve fociorum feptimo quinquagefmo die rem confeci, VidesETASTA,
etiam Romanis Sagittarios fuiste, proindeque st huc reipicias, hos fovendo
pacem Astaticos habituros, hoc nummo fortastis Laodicenses indicare.
Quanquam, ut fatear quod sentio^ nec huc respexiste videantur. Quidni enim,
ut Cretenses suam sagittandi non peritiam tantum, sed & peritia? originem
hoc schemate adumbrarunt, uti ex superioribtis patet: quidni, inqtiam, ob
eandem rationem id fecerint etiam Astani ? cum tamen constet, etiam hos
arte sagittaria prcestitiste , imo & ejus origines merito jaftare. Parthos,
inquit ETASTES, Sc Persas, & Armenos, sagittarios fniste palam est. Quid
autem hi ad rem? st vel inimicitia, vel etiam distantia regionum eos arceat?
In Asta Proconsuiari, quse ut ipse Cicero docet, Phrygia, Caria, Mystadc
Lydia constabat, tantam lagittariorum laudemnon inveneris. Quid poste-
rioribtis temporibus fuerit, quid non ? excepit DULODORUS, de eo nunc
non laboro; sufficit enim in eortim fontibus tlemonstrare fontes artis, quas
proinde rite jaftaverint & imperiti, eodem modo quo hodie nativitate No-
biles proavorunt instgnia jaftant, licet interdum virtutum eorum ne hilum
obtineant. Variis sane castbus evenire potest, ut fortes degenerent, imbel-
les virtute acuantur, & fortitudinis laudem stbi circumponant. Exemplum
siint Lydi & Medi. Illos cum nulla se tum temporis in Asta nec fortior nec
magis strenua estet, Gyrus cauponas justit exercere, & ita brevi tempore
enervavit. Medis cum antea nullus sagittaruin usus estet, Scytharum fu-
' ' gitivi
loading ...