Beger, Lorenz
De Nummis Cretensium Serpentiferis Disquisitio Antiquaria: Qua Cretensium Ab Asia, Asiaticorumque à Serpentibus credita Origo adstruitur: Indeque & Numismatibus serpentiferis Antonii Et Augusti, Aliorumque sua Lux affunditur — Coloniae Marchicae, 1702 [Cicognara, 2759-3] [VD18 14394359]

Page: 32
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/beger1702/0032
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
32 DE NUMMIS

detur prodcrc, hrnic enim, nisi liberi ex snis civibus, nori videntur potuiiTe
leg'erc. Id non obstdret, respondit DULODOR.US; enim non

eum iignificat, qui in libera Creta imperium adminisirat ; sed Prariidem
Ludorum Publicontm, Certaminum, Sacrorumque 3c Spe&aculorum
aliorum, quas per Cretam in honorem vel Deorum,vel Heroum agebantur.
Ita sane Asiarchas explicat Cel. Morell. d. 1. Si huc attendam, inquit ETA-
STES, conjeHura subit: annon, ut Asiatici, ita & Cretenses Antonium ho-
noribus Bacchi afFecerint, huncque concernant omnia hasc Numismata ? Id
ii arbitreris, respondit DULODORUS, etiamTernplum ejus honori ex-
strucdum statues ; Sed his apud Authores nec lux affulget, nec basis subster-
nitur. Quapropter, licet convenientia cum Nurnmis Asiaticorum tale quid
suadere videatur, tutius tamen in cultu Deorum subsistimus, Templumque
Jovi addicimus, cujus in altero simulacrum est. An Ultori ? excepit ETA-
STES; hunc enim fulmen stringens videtur adumbrare. Huic ipsi, respon-
dit DULODORUS ; neque enim frustra est, quod templum hoc rotun-
dum sit, omnino enim ad id hic respici crediderim,quod Marti Ultori Augu-
stusRomce condiderat, eademque plane figura etiamNummis suis imprestit,
cum Bruto & Castio deviHis, necem Divi Julii ultus estet. Quicquid sit *Sc
Bacchum & Jovem in Creta cultos fuiste, indubium est. De Jove, inquit
ETASTES, ejus incunabula docent; A succurrit quoque Jufiter AJms in Creta
cultus, de quo Stephanus. Quanquam enim non ab AJia* sed ab Afo Urbe
ita diffum Stephanus asterat, Asum tamen ab Aso, aut Asso Troadis,appella-
tionem sumsiste, ut & alia Phrygia? cognomina Cretensium loca, ut creda-
mus,adeoque & hic Cretensium origines recolamus, non video quid obstet.
Sed de Baccho docendum> Meursius enim, qui de Creta ex professo scripsit,
licet Vini Cretensis praestantiam pluribus laudaverit: imo & de Cretenstum
Diis palsim luculenter disterat, de Baccho tamen ne verbum quidem attulit.
De Baccho, relpondit DULODORUS, jam in ThesauroRegio-EleH. Bran-
denburgjco,adNumismaCydoniatarum attuli verbaDiodori,qiue si ita lubet
ad rei fidem hic tibi repetam , sed ne tcedio sim, calamo Romand : Ad Bac-
chutn, inquit laudatistimus Author , vitis inventionem ejusque culturam, &
virii cotificiendi srucluumque autumnalium condendi rationem Cretenfes refe-
runt. Sed Deum hunc e Jove & Proferpina in Creta natum confirmant, quem
Orpheus inter myferierum ritus a Titanibus difcerptum tradit. Dionyfum au-
tem in Creta editum ejfe his argumentis probare nituntur, quod Duas prope Cre-
tam Infulas, in gemellis , quos vocant ,fnulus excoluerit, easque de nomine fuo
DIONTSIADES appellarit, quod alibi nusquam per totum Orbem fecerit.
Hasc Diodorus ; quanquam forsitan nec hic male aa Asiam respicias. Bac-
cho enim totam Asiam ad Indiam usque veteres consecrasse, Strabo testatur
Lib.X.p.47i;& licet StraboPhrygesThracum colonos faciat, id tamen,si de
primis Phrygke incolis intelligendum sit, erroris facile convinci poteris;
Licet enim veritatem ex Sacro Codice nugis nostris non arbitreris miscen-
dam, cum tamen etiam ex haftenus diffis planum sit, Phryges hominum
primos genitos,indeque & OrpheumThracemMysteria Orgiorum didicisse,
facile utique constabit, ex Phrygia, illa scilicet, quam & Asiam antiquistimis
temporibus diHam supra docuimus, etiam Bacchi Sacra descendiste. Hinc
sane videtur esse , quod Bacchi Sacra cum Sacris Matris Deum Poeue pastim
conjungant, uti ex locis Straboni citatis planum est: ut apudEuripidem:

i
loading ...