Beger, Lorenz
Thesaurus Brandenburgicus Selectus (Band 3): Continens Antiquorum Numismatum Et Gemmarum, Quae Cimeliarchio Regio-Electorali Brandenburgico nuper accessére Rariora : Ut & Supellectilem Antiquariam Uberrimam, id est Statuas, Thoraces, Clypeos, Imagines tàm Deorum, quàm Regum & Illustrium: Item Vasa & Instrumenta varia, eaque inter, fibulas, Lam — Coloniae Marchicae, 1701 [Cicognara, 2757-3]

Page: 43
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/beger1791bd3/0054
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ET POPULORUM. 43

Annon hafta, quse vulneraverat, potuerat & fanare? Nonne idem Deus, qui
pcenam inflixerat, credatur eandem & auferre potuifle ? Pluvias ex vaporibus
oriri, vulgo etiam innotuit, vapores autem aeftate uberrimos attoIIi,necipfum
negari poteft, & licet vehementi Solis ardore vapores diffipentur, nec nifi.
vento frigidiore condenfentur, vel fic tamenaSole in pluvias converti, nefcio
annon rite quis dicat, quod calorem contrahendo vapores condenfari, & in
pluvias abireSol patiatur? vel etiam quod Sol in ortu clare effulgens,aut cce-
ruleo colore tin&us, aut concavus, pluvias adventantis hominibus indicium
efle foleat ? Ha?c utut fint, inquit ARCHyEOPHILUS, nondum tamen
caufa apparet, cur Syracufn eum honorarint ? Toties potuit fuifle, refpondit
DULODORUS, quoties fimilis ficcitas & horum agros preffit; Quidni
enim, qui opem Dei umverfa? Grxcix falutarem norant, qutdni, inquam, pari
malo preffi mvocaverint eunde.m ? Sicilia relicla verfus ortum provehimur.
In Creta fe fiftunt

L Y T T I I

EX ARCADIA ORIUNDI, JOVIS CULTORES,

Lnnon

Nifi faIIor,inquit ARCHy^OPHILUS,Strabd appellat Ly&ios. Utroque

modo, refpondit DULODORUS, & apud Authores hoc vocabulum oc-

currit, & m Numifmatibus. Et quidem, quod Numifmata attinet, teftatur

Reverendiffimus Harduinus , qui & Aquilam hic expreflam ad cultum Jovis

refert, cufequidem facile afienfero; conftat enim Jovem in Creta natum,

conftat ex Hefiodo in Theog. Rheam, Jovem parituram, Ly&um miflam efie:

Imo fi Plutarcho credimus in Libro de FIuminibus,Jupiter ex hac urbe Argen

rapuit, qu£e fortaffis caufa fuent, uttefte Clemente in Protreptico,Lyclii Jovi

homines immolaverint Loca Erudiffimus Meurfius congeffit, ideoque hic

repetenda non arbitror. Stephanus,excepit ARCH/EOPHILUS,urbem

hanc memorat Lyttum appellatam &* ro netc-dxt ev fxerswpw ro jrw» eo quod ro «vw

xa) o^hAov , *.vttqv dicerent; Quid fi inde conje&ura fubeat, annon fub hac

aquila Etymon appeilationi-s fimul connotetur ? Aquilas enim alta fe£tari in

confeflb eft. Sed aliud dubium fubit. Ariftoteles Lyclios Laconum colonos

facit. Non hic tantiim , refpondit DULODORUS, imo & Poiybius id

aflerit, quos ego refutare non auiim ; ciim autem Lyclum a Lycaonis filio

Ly£to appellatam, idem Stephanus aflerat,Lycaon autem Arcadia? Rex fuerit,

utique apertum eft , Coloniam etiam ex Arcadia in hanc urbem deduclam

fuifte, & quid fi hanc fuperiore illa ex Laconia pofteriorem arbitrer ? Ciim

utique urbs hsc ante Jovis nativitatem jam fuerit. Nifi enim hoc ftatuamus,

quomodo, ut modo dixi, Rheam Jovem parituram Lyclummiflam,Hefiodus

canere potuiflet? Jovem,quiLycaonemLy&ipatreminIupummutafle fertur?

(F) 2 Imb
loading ...