Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Bekker, Balthasar
De Betoverde Wereld: Zijnde een Grondig Ondersoek Van 't gemeen gevoelen aangaande de Geesten, derselver Aart en Vermogen, Bewind en Bedrijf ... ; In twee Boecken ondernomen — Leeuwarden, 1691

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.3039#0446
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
4^4 °Hee6e 8oek^
met al hoe 't verder gaat: her is nochtans na stj-
ncn sin / dat de bzand vast vocht gaat; geen on-
heil flaater toe dat hem niet te wijten is. Want
doch dat eerste werk so is hg daar de Vader af:
gelijk Lhristus verder feit; dat hg cc» menlcben-
inooröcr van 'c be^in afis; fclfd'cerste leugenaar,
en also een vallei van de leugen. Die dan moord
oflicgt / die doet een Duivels werk: ende magh-
men stggcn dat de Duivel sclfdat doet; omdat
hg d'cerste ooLaak van des menschen boosheid
is / daar dat dom uit Muit. Dat dit de sin en
't oogmerk van de Schrift is/ daarsevanden
Duivel spreekt/ sal ik »m op ieder voorval in't
besonder tonen.

XVI. I^oorOsi-vic.
I'ot 6ren ein6e moetmen noch eniM Lchrik-
tnurplaatscn v/at helonclerhher over ve-
gen.

§ VX.
E vooraairgctogcue Schriftuurplaatsen na-
der ondcrsocht/ beschrijven ons den Duivel/
hoedanig dar hg is/ wat hg vermagh / en wat
hu doet; hoe sijne manier is / m war lot of loon
hg heeft.
I. Vair sijnm Aart feit de Schrift dat hg ksi>S
is: want so heeft hg Eva lloorarzliltixkcickbL-
ciroecn, L lhor. li :z. ende heeft clicgcen die niet
wcl te kenncn zhn / Dpmb. L:r4. Des is M
üeVsöcrllcrlcuMNM. Zoh.8:44.
 
Annotationen