Boissard, Jean Jacques
... Pars Romanae Vrbis Topographiae & Antiquitatum (Band 4): IIII. pars. Antiquitatum Romanarum : sive II. tomus inscriptionum & monumentorum ... — Frankfurt a.M., 1598 [Cicognara, 3626-2]

Page: 16
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/boissard1598bd4/0020
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
16 A N T 1 I S tVE> M O H V M E N T.

DE FVNERIB VS ETMOBOS&

tELlENM V S I T i T O A I» V $

Antiquos.

V m in hoc fecundo volumine^cut &
in piaore faclum eft > propQnantur di-

ucrfeinfcriptiones.qu^inhodiernum
vfque diemin rnarmoribus Romanis
conipiciuntur. Ex iis alise ad res diui-
naspertinent^ nempead titulosDeo-
rum i ad templorum & ftatuaram de-

dicationes,aha:adaedificiapublica,vt-
pote ad pomcus.pontes^aqu^duftiiSj circos.portas vrbis3lo-
corum terminos, &alias ftrudturas illuftriores 2 Reliqu^e au-
tem, quibusmaiorhuiu&likriparsoceupatur, adEpitaphia
mortuorum referrd debet. Cumque de fepulciiralibus infcri-
ptionibus hic ampla iiat mentiorexiftimaui ad Ledtoris delc-
<5bationem conducercfi pauca liic adnotemjquxdefmieri-
bus&modofepeheadiapudfciiptorespaifimoccurrunt.

Conftat enim apud Antiquos magnam fepeliendi mor-
tuos obleruatam fuiffe curam. N am cum parentum, libero-
rum,cognatorum, amicorumque prarfentia deftituerentur,
eorumque dcfiderio mirifice tangerentur, non eft mirum fi
nihil intetamm reliquerint5 quod ad confolationem &moe-
rorisdiminutionemfaceret. Cui accefiit&religio , quacon-
fcientiae& meteshominu plurimiim mouetur. Nemo enim
fuit vnquam, exceptis aliquibus atheis &prophanis,qui non
exiftimauent Deum elTe mundi totius creatorem, & confer-
uatorem, hominemqjadeiusfimilitudinemfaclum, ratio-
nifq; capacem,vt fuum conditorem cognofce'ret,illi feruiret,
illumveneraretur&coleret.VtqueDiuinaillamaieftas^tcr*
na3infinita,& omnipotenseft>fic quoquepura,perfccta,fce-
lerum vltrix,& virtutum rcmuneratrix: qua^que nihil habet
commercij cum vitio &peccatis. A t e co:rario,nemo eft tam
vecors, nemo tam ftupidus 3 qui fe non agnofcat multis in re-
bus imperfediffimum, & peccato obnoxium , imo vitam
omnem continuationemefTepeccati. Cumcu Deus fcelera

&

«0*

efcvnu.

habitaftacus, co
jmiibiisincorrii
pcems&tortari
abaacaliosrot
niinfernalibus
vadisCocvti&I
tibusimmergen

returjonivero i
tranfegerant^pl lii
uwumfauorem £
tranquillicatern 5
po$:vbiflumcn I
indemalorumcx
wadpcrent:&<
^cip^rent; vbid
^fcentur: |

^fuerantdel.ed
*kvirgin(
^omnesPluJc
da^ilitaribuse^

At

cuminc

!prou

>&
tefc

ant.
loading ...