Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 1.1899-1900

Page: 89
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1899_1900/0099
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
89

heer Hoefer was, om, indien onverhoopt met de booze plannen door-
gegaan werd, namens de vereeniging ten krachtigste daartegen te protes-
teeren. Ct.

Stadhuis te Lochem.

De herstellingswerken aan het stadhuis te Lochem — een renais-
sance-gebouw uit de eerste helft der 17e eeuw — zullen in December
gereed komen.

De buitenrestauratie is nagenoeg geheel voltooid. Aan den
tegenwoördigen voorgevel, die in het laatst der 18e eeuw werd gezet
en daarvan duidelijk de kenmerken draagt, is alleen een onderhoudswerk
geschied, doch overigens is hij onveranderd gelaten. De andere gevels
zijn alle gerestaureerd.

De gootlijst langs den voorgevel, hare consoles en de borst-
weringen van den voor- en den achtergevel, zijn evenals de kap, welke
thans met leien is gedekt, geheel vernieuwd.

De wapens aan weerszijden van den hoofdingang, langen tijd
onder een dikke verflaag verborgen, worden er alle weer geschilderd
naar schetsen, door den heer W. C. Staring vervaardigd. De deur van
dezen ingang heeft niet onverdienstelijk snijwerk — eikebladeren, enz.,
in 1814 door den Lochemer jan Frederik Lenderink gesneden, die de
initialen van zijn naam en genoemd jaartal in zijn werk heeft gezet.

De toppen der beide eindgevels, welke afgeknot waren heeft men
weer opgemetseld.

De houten stijlen der ramen werden door steenen (Bentheimer)
vervangen en al de uitstekende banden der gevels met dezelfde steensoort
vernieuwd. De ramen zijn van onderen met gewoon glas, van boven met
in lood gevatte ruitjes voorzien.

Aan den achtergevel zijn twee, aan den N. O. gevel (den oorspron-
kelijkcn gevel) en den X. W. gevel ieder vier ramen, welke volgemetseld
waren, opengebroken, terwijl twee ramen aan den achtergevel en een
paar raampjes aan den '/.. W. gevel, welke alle daar later uitgebroken
waren, weer zijn volgemetseld.

De vier genoemde ramen van den N. O. gevel en een nieuw,
boven in den top aangebracht, zijn boven den eersten cordonband gelegen.

Aan dezen gevel is ook de opening der hoofddeur, welke toegemet-
seld was, losgebroken en daarvoor eene blinde eikenhouten deur gezet.

Inwendig is het gebouw geheel vernieuwd. Eene breede trap leidt
naar de verdieping, waar zich bevinden: twee kamers voor het Berkelwater-
schap, één voor den burgemeester met wachtkamer, één voor den
gemeente-architect en eene archief kamer. Op den beganen grond bevinden
zich de raadzaal en de secretarie. Al de kamers zijn geplafonneerd
loading ...