Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 1.1899-1900

Page: 90
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1899_1900/0100
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
90

behalve de raadzaal, waar de zoldering bestaat uit kraalschoten, welke,
zoo lijkt het althans, op kinderbalken liggen, die door twee moerbinten
worden gedragen.

In de raadzaal zullen twee geelkoperen lichtkronen gehangen en
de schouw aldaar met tegels en eene haardplaat belegd worden.

N. R. Ct.

VEILINGEN.

De veiling Schubart te München.

De veiling van de bekende schilderijen-verzameling Schubart,
den 23 October te München gehouden, leverde opnieuw het bewijs
van de voortdurende stijging der prijzen van goede oude kunst, waaraan
vooral de Nederlandsche schilderijen deel hebben.

Om niet te uitvoerig te worden, beperk ik mij in dit verslag tot
onze eigen school.

Nr. 5. Nic. Berchem, koeherders onder een rotspoort, klein maar
juist daarom te prefereeren boven de grootere, vaak onnatuurlijke
composities 3600 Mark; Nr. 7. Abr. van Beijeren, stilleven van doode
vogels en keukengerei 1700 Mrk. (Kleinberger, Parijs); Nr. 8. Hendrik
Bles, prediking van Johannes den Dooper 1150 Mrk.; Nr. 9. Vlucht
naar Egypte 2200 Mrk.; het derde schilderij aan dezen meester toege-
schreven, was een copie naar het stuk in de Pinacotheek; Nr. 16. Jan
Brueghel, bergachtig landschap 2100 Mrk.; het werd ten onrechte
(vermoedelijk bij vergissing) aan den jongen J. Brueghel toegeschreven;
Nr. 17. Gilles van Coninxsloo, Latona en de Lycische boeren in een
groot landschap, geheel in den stijl van het gemerkte landschap in tic
Dresdener Gallerie 3000 Mik.; Sr. 18. Landschap met den profeet
Hosea, in gouache verf, door de prent van ('kies Jansz. Yisscher
gedocumenteerd 1070 Mrk.; \r. 23, toegeschreven aan Aelbert ('uvp,
doch stellig het werk van een zijner navolgers, zooals Ludolph de Jong,
riviergezicht met reizigers 3000 Mrk. (opgehouden); Nr. 24. Jacob
Delft', vrouwepórtret van 1639, 9200 Mrk. (Thom. Agnew, Londen);
Nr. 25. Toegeschreven aan Gerard Dou, een vrouwtje in 't rood,
appelen schillend, een allerliefste schilderij, krachtig van kleur, fijn van
cjair obscur en zorgvuldig van teekening. Vroeger meende men vrij
algemeen er een meesterwerk van P. v. Slingeland in te mogen zien.
Van dezen is het al evenmin als van Dou. Wellicht moet men in
geheel andere richting naar den meester zoeken, bijv. in die van
Pieter van den Bosch, den eerst pas weer ontdekten Amsterdamschen
genre-schilder 37.000 Mrk. (Sedelmeyer, Parijs); No. 20. Kaarslichtje,
loading ...