Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 1.1899-1900

Page: 185
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1899_1900/0196
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ie Jaargang. No. 6.

BULLETIN

uitgegeven door den

Neclerlandschen Oudheidkundigen Bond.

Juli 1900.

Het Bulletin van den Ned. Oudh. Bond verschijnt op onbepaalde tijden,
in nummers van één tot drie vel. Zes nummers vormen een deel.
De prijs per deel bedraagt ƒ2.50

De leden van den Bond en de correspondenten ontvangen het Bulletin
kosteloos.

Uitgever: Johannes Muller, Amsterdam.

Stukken voor de redactie te zenden aan: E. W. Moes, van Eeghenlaan 17,
Amsterdam, Mr. J. C. Overvoorde, Dordrecht, of A. Pit, Ruysdaelkade. 39,
Amsterdam.

Officieele Mededeelingen.

Algemeene Ledenvergadering, gehouden te Dordrecht, den 25
funi 1900, te 11 ure.

Aanwezig 49 personen, waaronder 16 stemgerechtigd. Op uitnoo-
diging van het bestuur heeft het gemeentebestuur zich doen vertegen-
woordigen door een der wethouders, den heer A. J. A. de Bosson.

De vergadering wordt geopend door den voorzitter van den Bond
Jhr. B. W. F. van Kiemsdijk, waarna de voorzitter der regelingscommissie
Mr. S. van Gijn een kort welkom richt tot de vergadering, waarbij hij
er aan herinnert, dat de eerste oproep tot stichting van den Bond van
hier is uitgegaan. Dordrecht verheugde zich over het te Utrecht
gevallen besluit om hier te vergaderen en heet alle aanwezigen hartelijk
loading ...