Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 1.1899-1900

Page: 21
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1899_1900/0029
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ie Jaargang. No. 2.

BULLETIN

uitgegeven door den

t

Nederlandschen Oudheidkundigen Bond.

October 1899.

Stukken voor de redactie te zenden aan: E. W. Moes, Alex. Boersstraat 31,
Amsterdam, Mr. J. C. Overvoorde, Dordrecht, of A. Pit, Ruysdaelkade 39,
Amsterdam.

Officiéele Mededeelingen.

De algemeene vergadering van den Nederlandschen Oudheid-
kundigen Bond, die den 15 Juli 1899 te Utrecht gehouden werd,
werd door ruim 200 personen uit alle oorden van het land bezocht.

De voorzitter heet de aanwezigen welkom met een kort inleidend
woord. De statuten zijn aan de leden bekend en dus ook het doel van
den bond, waarbij vooraan staat het behoud en de betere verzorging en
de bestudeering der Nederlandsche oudheden en oude kunst. Veel verwacht
de voorzitter van de correspondeerende leden en hij wekt allen op tot
het geven van mededeelingen over monumenten en oudheden.

Hij verzoekt medewerking voor het bulletin, dat in eene lang
gevoelde behoefte voorziet, en dat een standaardwerk kan worden, als
velen medewerken en het door hun artikels steunen.

Hij brengt hulde aan de vereeniging Oud-Dordrecht te Dordrecht,
die het initiatief nam tot stichting van den bond en aan den secretaris
Mr. J. C. Overvoorde, die hij de drijvende kracht noemt van den bond,
en eindigt met een woord van cfpwekking aan de aanwezigen.

Hierna leest de secretaris de notulen van de algemeene verga-
dering van 17 Januari, opgesteld door den waarnemenden secretaris
den heer Bas Veth. Na goedkeuring dezer notulen en een woord van
dank aan den heer Veth voor de uitvoerige redactie, brengt de
loading ...